Anna-Karin Hatt blir ny vd för Almega

Anna-Karin Hatt blir vd för Almega och förbundsdirektör för Almega Tjänsteförbunden och tillträder den 15 augusti 2015. Hon efterträder Jonas Milton som lämnar sitt uppdrag i Almega efter drygt 30 år, varav de senaste 13 som vd.

Anna-Karin Hatt blir vd för Almega och förbundsdirektör för Almega Tjänsteförbunden och tillträder den 15 augusti 2015. Anna-Karin kommer närmast från uppdraget som IT- och energiminister i Alliansregeringen. Hon efterträder Jonas Milton som lämnar sitt uppdrag i Almega efter drygt 30 år, varav de senaste 13 som vd. Jonas kommer att fokusera på styrelseuppdrag och rådgivningsverksamhet och kvarstår som senior rådgivare till Almega under avtalsrörelsen 2016.

– Almega banar väg för tjänsteföretagen, vars betydelse växer både i Sverige och globalt. Vår uppgift är att hitta lösningar på arbetsmarknads- och företagarfrågor som gör det lättare för tjänsteföretagen att verka och växa, och som samtidigt bidrar till tillväxt och sysselsättning. Jag ser fram emot att ta mig an den utmaningen, säger Anna-Karin Hatt.

Anna-Karin Hatt har bland annat varit stabschef för Centerpartiets partiledarstab, statssekreterare i Statsrådsberedningen och de fyra senaste åren statsråd. Hon har även varit vice vd på pr-byrån Kind & Partners AB, ledarskribent, och vd för Didaktus hälso- och sjukvårdsutbildningar AB.

– Vi är mycket glada för att i Anna-Karin Hatt få en erfaren och respekterad ledare för Almega.Hon är kunnig i företagarfrågor och har mycket bred bakgrund inom svensk politik, speciellt i de frågor som är avgörande för den växande tjänstesektorn. Anna-Karin Hatt har integritet och förmåga att med kraft driva medlemsföretagens frågor, säger Håkan Bryngelson, ordförande i Almega.

Almega är Sveriges ledande organisation för tjänsteföretag. Knappt 11 000 tjänsteföretag är medlemmar. De är organiserade i sju förbund och sysselsätter tillsammans över 570 000 medarbetare. Almega är en av huvudaktörerna inom svensk lönebildning då man förhandlar omkring 140 centrala kollektivavtal. Almega driver medlemsföretagens frågor i utvecklingen mot ett kunskapsintensivt tjänstesamhälle.

För mer information, kontakta:
Håkan Bryngelson, ordförande Almega, tel. +46 70 545 36 55
Anna-Karin Hatt, tillträdande vd Almega, tel. +46 70 282 47 18
Jonas Morian, t f presschef Almega, tel. +46 70 564 19 84