Vart tionde jobb på väg att bli dyrare

Lönekostnaderna är en tung post för många arbetsgivare och generellt sett allra tyngst för tjänsteföretagen. Nu är vart tionde jobb på väg att bli ännu dyrare när den så kallade ungdomsrabatten på arbetsgivaravgiften slopas. Är det någon som tror att det leder till att fler kommer i arbete?

”Klubbas regeringens förslag om höjd arbetsgivaravgift för unga igenom av riksdagen kommer arbetskraftskostnaderna att öka för över en halv miljon förvärvsarbetande under 26 år. Det innebär att mer än vart tionde jobb kommer att bli dyrare”, skriver Ekonomifakta i en ny rapport.

Ekonomifakta gör det betydelsefulla påpekandet att 80 procent av dessa jobb finns i den privata sektorn.

”Detta är viktigt att notera eftersom skattehöjningen slår helt annorlunda där jämfört med i offentlig sektor. I offentlig sektor är höjd arbetsgivaravgift i princip kostnadsneutral eftersom den ökade skattekostnaden motsvaras av en lika stor ökning av skatteintäkten”, noterar Ekonomifakta.

Förklaringen är att regeringen lovat kompensera kommuner och landsting för de ökade kostnaderna. Här ligger en grundläggande skillnad mellan privat och offentlig verksamhet. Företag kan inte leva i en skyddad verkstad och på detta lättvindiga sätt beställa mer pengar när kostnaderna skjuter i höjden.

Regeringens ambition att Sverige år 2020 ska ha den lägsta arbetslösheten i EU känns ännu mer fjärran. För att nå det målet behövs reformer som ger företagen bättre förutsättningar att anställa. Trösklarna in på arbetsmarknaden måste sänkas. Då är en höjning av arbetsgivaravgiften för ungdomar ett steg i fel riktning.