Välfärds­företagaren är ingen Joakim von Anka

Av diskussionerna om vinster i välfärdsföretagen är det ibland lätt att få intrycket att det handlar om en bransch där pengarna flödar och där möjligheterna till snabba klipp är goda. Men välfärdens entreprenörer har sällan några likheter med Joakim von Anka och hans sorglösa liv i pengabingen.

Anna-Karin Zakrisson är gymnasielärare i svenska och latin i botten. Hösten 2008 startade hon Prosperitas Utbildning AB i Kungsfors i närheten av Sandviken. Idag har skolan 47 elever fördelade på en sjua, en åtta och en nia.

”Debatten om vinster i välfärden tappar bort alla oss småföretagare som behöver vända på varenda krona och som – åtminstone under den första tiden – ofta har svårt att ta ut en marknadsmässig lön”, förklarar Anna-Karin Zakrisson.

Hon ser sitt eget och medarbetarnas inflytande som den stora fördelen i jämförelse med de kommunala skolorna.

”Alla får ta ansvar och alla är med och påverkar och utvecklar verksamheten”, poängterar Anna-Karin Zakrisson.

Inte minst under det intensiva uppbyggnadsskedet arbetade hon många obetalda timmar.

”Då är det rimligt att längre fram få tillfälle att ta igen det genom en vinstutdelning, men det allra mesta av överskottet kommer att återinvesteras i skolan”, säger Anna-Karin Zakrisson.