Nytänkande har alltid varit ifrågasatt

Skråväsendets avskaffande 1846 och genomförandet av det som kallats den fullständiga näringsfriheten 1864 var ett par avgörande steg i det moderna Sveriges framväxt. Men inskränkningar av den fria företagsamheten är ingenting som enbart hör hemma i en historisk tillbakablick utan något som är verklighet även den dag som idag är.

Trots den privatägda välfärdssektorns odiskutabla popularitet bland användarna är företagen inom vård, skola och omsorg fortfarande inte fullt ut accepterade. Debatten om vinstförbud och vinstbegränsningar är högaktuell. Välfärdens entreprenörer är ständigt ifrågasatta.

Det finns också anledning att erinra om den absurda pigdebatten och misstänkliggörandet av RUT-företagen. Här går inte diskussionens vågor längre lika höga, förmodligen eftersom till och med de hårdaste kritikerna börjat inse att den här branschen erbjuder tusentals människor jobb, vita jobb. De som gynnats mest är kvinnor som befunnit sig långt från arbetsmarknaden.

Nytänkandet i tjänstesektorn har stött på patrull i många sammanhang genom årens lopp. 1953 startade Ulla Murman Stockholms Stenografservice. Det var en skrivbyrå för sekreterartjänster. Ulla Murman visste inte att hon bröt mot en lag från 1935 om ”vissa bestämmelser om arbetsförmedling”. ”Arbetsförmedling må icke bedrivas i förvärvssyfte” stod det i lagtexten. De juridiska turerna blev många och komplicerade och involverade alla rättsinstanser.

Det skulle dröja fram till början av 1990-talet innan personaluthyrning och privat arbetsförmedling legaliserades. Ulla Murman blev en pionjär. Hon trodde på sin idé och lät sig inte stoppas. Stockholms Stenografservice lever idag vidare som ManpowerGroup med verksamhet i över 80 länder och med 11 000 medarbetare enbart i Sverige.