LO:s anklagelser är helt grundlösa

LO:s Ulrika Vedin bloggar om uppgifter jag lämnade i Studio Ett om antalet kortutbildade arbetslösa utlandsfödda. LO:s kritik är mycket märklig eftersom siffrorna stämmer och är hämtade från SCB.

Att integrera kortutbildade utlandsfödda är Sveriges största integrationspolitiska utmaning. Som SCB:s tilläggstabeller visar finns för 2014 sammantaget 340 900 utlandsfödda med högst förgymnasial utbildning i Sverige. Av dem är 113 400 sysselsatta, vilket innebär att 227 500 utlandsfödda står utan egen försörjning och arbete. Att bara mäta den öppna arbetslösheten, som Vedin gör, är missvisande. Det fångar inte att många kortutbildade passiviserats i utanförskapet och helt enkelt inte söker jobb.

Att kritiskt granska andras arbete är välkommet. Nästa gång Ulrika Vedin företar sig det samma vore det dock klädsamt att undersöka den befintliga statistiken närmare, då den helt stödjer de siffror jag nämnde i radio.