Krav på kollektivavtal i upphandling är inte möjligt!

I Malmö jobbar man nu med en modell som de kallar för ”Vita jobb-modellen” eftersom man med denna hoppas kunna stänga ute oseriösa företag på den offentliga marknaden. Risken är dock att man också stänger ute andra.

Att ställa krav på kollektivavtal i upphandling är inte möjligt. Ett sådant krav skulle strida mot reglerna i LOU. Däremot kan man ställa sociala krav i enlighet med villkor som finns i kollektivavtal. Frågan är bara hur.

För det första har fack och upphandlande myndigheter utgått från ett specifikt kollektivavtal. Har du ett annat avtal kommer det att vara svårt att medverka. Troligen behöver företaget ha RÄTT kollektivavtal. I Vita jobb-modellen har kommunen och facket bestämt sig för vilka villkor som ska gälla och från vilket avtal villkoren är hämtade. Något jag beskriver i klippet nedan.

För det andra finns det företag som inte har tecknat kollektivavtal men som ändå har bra villkor för sina anställda och som i övrigt sköter sig med att betala in skatter och avgifter.

Ungefär 60 procent av landets småföretag har INTE tecknat kollektivavtal. De kommer att ha svårt att anpassa sig till sociala krav i upphandlingar som är allt för preciserade.

Det gäller att hindra de oseriösa företagen – inte de skötsamma.