Anpassa lagstiftningen till det moderna arbetslivet

Nu kan du se Arbetsmarknadsdepartementets kunskapsseminarium om det hållbara arbetslivet i efterhand på nätet.

Nu har Arbetsmarknadsdepartementets kunskapsseminarium om det hållbara arbetslivet, som jag medverkade i förra måndagen, lagts ut på regeringens webbsida. Där pläderar jag bland annat för en lagstiftning som måste lämna det gamla industrisamhället, och där olika regelverk inte konkurrerar med varandra.

Titta gärna på seminariet via regeringen sajt. Det var inte bara jag som uttryckte åsikter – utan flera intressanta föreläsningar och spännande debattdeltagare.