Konstruktivt andrahandsförslag till regeringen

Att reduktionen av de sociala avgifterna för unga bör vara kvar är nog de flesta företagare överens om, då vart tionde jobb i Sverige berörs. Men det är inte särskilt troligt att regeringen kommer att ändra sig och därför bra att också kunna erbjuda konstruktiva andrahandslösningar. Expressens förslag om höjd beloppsgräns är något regeringen borde lyssna på.

Nu sprider sig oron på företagen för hur borttagandet av reduktionen av social avgifter för unga kommer att påverka dem. I debatten har det inte tydligt framkommit att unga mellan 16 och 26 år har ökat sin andel av arbetskraften från 12,3 procent 2005 till 14,1 procent 2013 – trots att det varit en finanskris. Det syns inte heller att att 20 procent av de kontrolluppgifter som lämnades för 2013 berörde personer som var under 26 år. Vad kommer att hända med den utvecklingen?

Ett exempel från verkliga livet är de 3 000 ungdomar som i dag ägnar sig åt så kallad dörrförsäljning av Expressen, GT och Kvällsposten eller alla de ungdomar som levererar direktreklam. Inte många arbetstimmar per vecka – men en möjlighet att få ta ansvar, att utvecklas och inte minst få en referens eller en arbetslivserfarenhet att referera till och som kan bli dörröppnare till annat. Och dessutom en möjlighet att tjäna extra pengar.

Vi vet att många av de här ungdomarna behöver kontakter och referenser för att öppna dörrar.

Det är relevant, som bland andra företaget Expressen har gjort, att ställa sig frågan om arbetsgivare för ungdomar mellan 13 och 18 år ska betala samma sociala avgifter som för andra?

I första hand bör förstås den del av vårpropositionen som berör borttagandet av reduktionen av sociala avgifter för unga avslås. Men om riksdagen inte fattar detta kloka beslut så är det viktigt att minimera skadorna för de riktigt unga. Ett sätt skulle kunna vara att, som Expressen föreslår, höja beloppsgränsen för när sociala avgifter ska betalas.

Nuvarande gräns om 1 000 kronor har funnits sen 70-talet. 1000 kronor 1970 motsvarar cirka 7 500 kronor idag, så ta höjd och höj gränsen till 10 000 kronor. Ett effektivt sätt att skapa incitament för företagen att ge de allra yngsta på arbetsmarknaden en flygande start.

Än finns det tid för politiken att lyssna på företagen. På så sätt skapas jobb – men framförallt ger det ungdomar en möjlighet att växa.