Allt från alfa till omega

Den mångfacetterade inriktningen bland Almegas medlemsföretag återspeglas redan i vårt namn som är bildat av den första och den sista bokstaven i det grekiska alfabetet – alfa och omega. Tjänsteföretag finns överallt. Därför heter vi Almega.

När föregångaren till det som idag är Almega bildades 1904 var det förmodligen omöjligt att föreställa sig vilken tyngd och betydelse som tjänsteföretagen så småningom skulle få. På den tiden var jordbruket fortfarande den dominerande näringen i Sverige. Industrin hade inlett sin starka frammarsch. Tjänstesektorns expansion låg däremot fortfarande åtskilliga decennier framåt.

Nu är det fullständigt omöjligt att tänka bort tjänsteföretagen. Deras betydelse för sysselsättning och tillväxt blir större och större. Det är i denna del av näringslivet som merparten av alla nya jobb tillkommer.

Hans Werthén, fryntlig och närmast legendarisk Electroluxchef, var klok och förnuftig i många bemärkelser. Hans oförstående hållning gentemot tjänsteföretagen och uttalandet ”Vi kan inte leva på att tvätta skjortor åt varandra” kom dock på skam. Tjänsteföretag och industri är inga rivaler utan lever i ett symbiotiskt förhållande.

Tjänstesektorn täcker numera ett brett spektrum. Här finns serviceintensiv verksamhet som handel, städ och service, men även sjukvård, IT, telekom, teknikkonsulter, juridiska konsulter och många andra företag med mer kunskapsintensiv inriktning.