Visstidsträsket – en myt

Det finns många myter kring visstidsanställningar. En är risken att hela livet sitta fast i ”visstidsträsket”. För de allra flesta är visstidsanställningen en dörröppnare till arbetsmarknaden, ett jobb på vägen till en tillsvidareanställning.

Visstidsanställningarna har fått mycket uppmärksamhet i debatten den senaste tiden. Framförallt har diskussionen gått het kring om de har ökat eller inte, där bland annat LO och ett reportage i SR Ekot påstått att de har gjort det. Men när Medierna i P1 granskade Ekots reportage så kom det fram att rapporten från SCB, som Ekot grundade sitt reportage på, visar att visstidsanställningarna legat på en stabil nivå under de senaste tio åren.

Men oavsett ökning eller ej är det förstås också relevant att se till de positiva effekter som visstidsanställningar för med sig. Till exempel att de är en väg in på arbetsmarknaden.

”Det visar sig att fyra av fem arbetslösa som får jobb blir visstidsanställda. Är inte det betydligt bättre än att vara arbetslös?”

Ekonomifakta har gjort en sammanställning baserad på uppgifter från SCB. Det visar sig att fyra av fem arbetslösa som får jobb blir visstidsanställda. Är inte det betydligt bättre än att vara arbetslös? Under förra året kunde 296 000 personer gå från en visstidsanställning till en fast tjänst, en tillsvidareanställning. Träsket existerar inte.

Bilden bekräftas i Svenskt Näringslivs nyutkomna rapport ”Visstidsanställningar stärker företagens konkurrenskraft och skapar jobb”Visstidsanställningar stärker företagens konkurrenskraft och skapar jobb  | Svensk Näringsliv…. Rapporten innehåller ett antal konkreta exempel från företag där en mix av olika anställningsformer är en absolut nödvändighet.

Agnetha Estberger driver Anina Brud- & Festspecialisten i Helsingborg. I oktober, november och december är det lågsäsong för bröllop och därmed för Anina. ”Därför behöver vi visstidsanställda. Enbart tillsvidareanställningar fungerar inte i vår bransch”, säger Agnetha Estberger.

”En visstidsanställning är ofta en inkörsport till en tillsvidareanställning”, förklarar Evelina Karlsson, personalchef på Achima Care med huvudkontor i Karlskrona. Hon började som visstidsanställd på samma företag och har uppenbarligen inte fastnat i något träsk.