Vinstdebatten minskar entreprenörsenergin

Exakt vad vinstbegränsningarna i välfärdsföretagen kommer att innebära är för tidigt att säga. Men redan debatten och de reella hot som lurar bakom knuten har lagt en hämsko över branschen.

Ett exempel är Hälsocentralen City i Gävle som funnits i ungefär fyra och ett halvt år. Idag har man 26 medarbetare och 9 600 personer är listade här. Vid den årliga patientenkäten som offentliggjordes alldeles nyligen placerade sig Hälsocentralen City på andra plats i Gävleborg.

Allt borde med andra ord vara frid och fröjd, men så är det tyvärr inte. En viktig förklaring är det ständiga ältandet om vinster i välfärden.

”Debatten gör att en del av entreprenörsenergin går förlorad. Kritikerna verkar inte ha en aning om hur hårt vi måste kämpa”, säger Mattias Lindman, läkare och en av ägarna, i en intervju på svensktnaringsliv.se/regioner/gavle.

”Det är klart att det är jobbigt med dessa påhopp. Vi blir misstänkliggjorda hela tiden”, kommenterar verksamhetschefen och delägaren Ing-Marie Ekström.

Mattias Lindman tycker att entreprenörsglädjen minskar av detta ifrågasättande.
”Å skattebetalarnas vägnar blir jag irriterad eftersom jag vet att vi som privat hälsocentral är betydligt effektivare än motsvarande verksamhet i offentlig regi som gjorde en förlust här i Gävleborg på 38 miljoner förra året. Vi erbjuder mer sjukvård för varje skattekrona och detta med en kvalitet som är minst lika god”, poängterar han.

Det gäller att lyssna på signalerna från Hälsocentralen City och många andra välfärdsföretag runt om i Sverige. Redan debatten, alltså långt innan vi sett de konkreta åtgärderna, har skadat branschen och ger negativa återverkningar för tillväxten och sysselsättningen.