Unga behöver jobb – och nyttiga arbetserfarenheter

Företagen tar ett stort ansvar för ungdomsarbetslösheten. Inte nog med att de ger unga jobb – de fungerar också ofta som coacher och hjälper ungdomarna med nyttig vidareutveckling. Tyvärr riskerar regeringen att lägga krokben för detta.

I fredags arrangerade Almega och Svensk Handel ytterligare ett möte om hur vi får flera unga i arbete, den här gången i Malmö. Diskussion gick het om hur vi ska komma till rätta med ungdomsarbetslösheten.

Det är tråkigt att företagens verklighet i många fall är så långt borta från politikens värld där sifferexercis tros ge lösningen på problemen. Vi fick höra företag beskriva hur många ungdomar som får sitt första jobb har ringa kunskap om, och insikt i, arbetslivets villkor. Skolan har inte gjort dem färdigutbildade och de betyg som finns är heller inte en korrekt bild av kunskaperna. Därför är företagens roll som mentor och kompetensutvecklare viktig.

”Jag söker talanger för att utveckla dem. Ungdomar har mycket kvar att lära, vi måste ha fler chefer för dessa än för äldre”, sade Fredrik Mohlin, VD på Joblink. ”Cheferna jobbar i många fall som coacher”, sade Emma Link på Online. ”Vi får de allra yngsta att växa, vi ger dem ansvar, de blir mogna att ta över andra arbetsuppgifter”, sade Max Hägglöf från Kvällsposten/Expressen.

Företagen tar alltså ett stort ansvar för ungdomarna. Även ekonomiskt, då det ofta blir dyrare att anställa någon utan arbetslivserfarenhet än någon med. Men är politiken beredd att bidra med en hjälpande hand?

Det visade sig vara beroende av vem det är som bestämmer. Rikard Larsson (s) och Elisabet Knutsson (mp) var tydliga med att det inte blir någon reduktion av kostnaderna för sociala avgifter. Gunilla Nordgren (m) och Mats Persson (fp) ville dock precis det motsatta.

Att Svensk Handel och Almega visade på hur många jobb som tillkommit hjälpte inte för att övertyga meningsmotståndarna. Andelen sysselsatta 16-26 år har ökat med 1,8 procent från 2005 till 2013, och det trots den finanskris som varit. Det är ungefär 137 000 personer. Till det kommer alla ännu yngre som får chans till jobb genom exempelvis Kvällsposten.

Tänk på det ni politiker, när ni nu i vår ska besluta om reduktionen av sociala avgifter för unga ska vara kvar eller inte.