Större lönespridning bra för individerna och landet

Sverige har den lägsta lönespridning inom EU. En stor majoritet av de anställda i Sverige vill bli bedömda efter prestation och ha en dialog med sin chef om lönesättningen. Trots detta är det fortfarande alltför få som kan påverka sin lön i praktiken.

”En mer företagsnära lönebildning leder till större motivation hos medarbetarna och ger i förlängningen fler konkurrenskraftiga företag som främjar tillväxt, jobb och välfärd”, förklarade Edel Karlsson Håål, lönepolitisk expert vid Svenskt Näringsliv, vid ett seminarium i Falun för en kort tid sedan.

Det som Edel Karlsson Håål pekade på är något centralt i hela diskussionen om lönebildningen.

”De senaste 30 åren har vi gått från en extremt centraliserad lönebildning där män i grå kostymer bestämde lönen för alla arbetare i hela landet till idag då människor hellre vill bli sedda som individer och själva vill kunna påverka sin lön”, påminde hon om.

”Att en nyanställd ska ha nästan samma lön som en medarbetare med 25-30 års erfarenhet är orättvist och gynnar inte produktivitetsökningen och personalens trivsel.”

Men i praktiken är det fortfarande alltför få som har inflytande över den egna lönen. Enligt en undersökning från Svenskt Näringsliv vill 75 procent av alla anställda ha en dialog med sin chef om lönesättningen, men bara hälften av dessa får verkligen tillfälle till det. 80 procent i undersökningen vill bli bedömda utifrån sin prestation.

Sverige har den lägsta lönespridning inom EU. Konsekvenserna kan bli allvarliga. Att en nyanställd ska ha nästan samma lön som en medarbetare med 25-30 års erfarenhet är orättvist och gynnar inte produktivitetsökningen och personalens trivsel.

Människor måste känna att de kan klättra i lönenivå på sin arbetsplats och att det går att påskynda denna klättring genom att anstränga sig och göra ett bra arbete.