Statsmakterna får aldrig hota företagen

Att vara företagare är förenat med risker. Trycket från konkurrenter, bristande flexibilitet och dåligt utfört jobb kan slå ut företaget. Det ligger i sakens natur. Men det är inte acceptabelt att hotet kommer från statsmakterna.

Jag läser om Lotta Wiström, en av de många företagarna inom välfärdssektorn. Hon driver Sinnligt Barnmorskemottagning i Knivsta och Uppsala.

”Frågetecknen är ännu fler idag än före valet. Företaget har blivit väldigt populärt bland våra patienter. Ändå måste vi slåss för vår överlevnad”, säger Lotta Wiström.

Den optimism hon kände vid starten 2008 är borta idag. Den politiska motvinden har blivit allt hårdare.

”Osäkerheten kring vinster i välfärden är stor liksom vårdvalets vara eller icke vara, men ett ännu mer akut problem är att vi inte får betalt för det uppdrag vi utför inom mödrahälsovården. Landstinget har aldrig räknat ut vad mödravården verkligen kostar. Vi går back med 30 000 kronor varje månad. Så kan det inte fortsätta så länge till”, säger Lotta Wiström.

Läs gärna hela intervjun med henne hos Svenskt Näringsliv.