Skatteavdrag för FoU-anställda en solklar framgång

Skatteavdraget för FoU-anställda har visat sig effektivt för att möjliggöra innovationskraft i små och medelstora företag inom tjänstesektorn. I grova drag står konsulter inom små och medelstora tjänsteföretag för drygt hälften av alla de företag som utnyttjar möjligheten till nedsatt arbetsgivaravgift för FoU-anställda.

Vi är många som påtalar behovet att stimulera innovation i små och medelstora företag (SME). Det känns ofta främmande för dessa företag att anställa en person som har gedigen akademiska utbildning och väldigt ovant att satsa på ”forskning och utveckling”. Självklart finns en hel del undantag, men tyvärr finns denna förlamande attityd och tradition.

Att få SME att delta i stora samverkansprojekt i innovationssystemet, till exempel inom VINNOVAs verksamhet, är också en välkänd svårighet. Det är framför allt större företag med stark FoU-tradition och finansiella muskler som mäktar med det arbetet.

Om vi studerar tjänstesektorn i sin helhet kan vi också konstatera att den, jämfört med industrin, är mer ovan att närma sig akademisk kunskap. Det betyder att inom gruppen ”SME inom tjänstesektorn”, så återfinns nog de företag vars tradition och förmåga att arbeta med forskning och utveckling är som svagast.

Sedan 1 januari 2014 så kan företag få reducerad arbetsgivaravgift (10 procent avdrag) för personer anställda för att utföra systematisk och kvalificerad forskning och utveckling, se mer info på Skatteverkets webbsida. Avdraget riktar sig främst till SME, då avdraget maximalt får uppgå till 230 000 kronor per månad för alla anställda tillsammans.

Vi har samlat in statistik för 2014 från Skatteverket som visar följande:

  • Totalt har 1990 företag yrkat avdrag (utredningen som låg till grund för förslaget räknade med max 2500)
  • Konsulter inom teknik, naturvetenskap, management är den största gruppen och motsvarar en tredjedel av företagen (648 st)
  • IKT-företag; dataprogrammering, datakonsult står för knappt en femtedel (364 st)

Det betyder att i grova drag står konsulter inom små och medelstora tjänsteföretag för drygt hälften av alla de företag som utnyttjar möjligheten till nedsatt arbetsgivaravgift för FoU-anställda.

Siffran kan jämföras med tillverkande företag som står totalt står för knappt 20 procent.

Siffrorna talar sitt språk, men därutöver kan nämnas att vi på Almega fått åtskilliga samtal från våra SME-tjänsteföretag som uttrycker stor framtidsanda då de konstaterar att avdraget faktiskt är det som möjliggjort anställning av personer som ska arbeta med FoU i företaget. Målet är att öka innovationskraften.

Att genom skatteavdraget lyckas skapa möjlighet för dessa SME att anställa personer att arbeta med innovation är en solklar framgång!