Sämre RUT negativt för integrationen

Att komma in på arbetsmarknaden är det effektivaste sättet för människor med utländsk bakgrund att integreras i det svenska samhället, lära sig språket och få den värdighet och den försörjningsförmåga som ett jobb innebär. Här har RUT-avdraget spelat en viktig roll. Det var ämnet för ett seminarium som Almega och tjänsteförmedlingsföretaget Offerta.se ordnade idag.

Statistiken visar att nästan hälften av RUT-företagens medarbetare är utlandsfödda. Tre av fyra kom direkt från arbetslöshet. Nu har regeringen aviserat en försämring av avdragsmöjligheterna, något som med stor sannolikt slår mot sysselsättningen och låser fast fler i utanförskap.

Gustav Wiel-Berggren, näringspolitisk expert på Almega, kunde på seminariet presentera sin rapport ”RUT 2015” med underrubriken ”Fortsatt tillväxt – nya möjliga hinder”. Branschen omsatte förra året sex miljarder. Antalet anställda är i det allra närmaste uppe i 20 000. RUT är inte ett storstadsfenomen. Ser vi till nya köpare 2010-2015 är tillväxten högst i Kronoberg, Norrbotten och Skåne.

rut-danmark

I Danmark infördes ett hemserviceavdrag på prov 1994 och permanentades några år senare. Den modellen påminde i mångt och mycket om den svenska. Sedan försämrades danska RUT steg för steg, först 1997 och sedan ytterligare 2000. Efterfrågan rasade och nu är branschen lika liten som före 1994.

Risken är förstås överhängande för att Sverige går samma väg och vi får se början till slutet för de vita RUT-jobben.

Behoven och efterfrågan finns säkert kvar. Det öppnar för svartjobbens återkomst. På seminariet talade Jens Nilsson, vd på Offerta.se, om den beteendeförändring som skett tack vare RUT och att det ”idag är socialt oacceptabelt att köpa svart”.

Betty Adefris på BA Prima Care med åtta anställda och Eva-Karin Dahl på HomeMaid där 1 000 personer (med rötter i 77 olika länder) har jobb gav en samstämmig bild, nämligen att en försämring av RUT leder till växande arbetslöshet. Tidigare integrationsministern Erik Ullenhag varnade för att en höjning av tröskeln in på arbetsmarknaden främst drabbar utrikesfödda.

Rör inte RUT och höj inte arbetsgivaravgiften för unga! Det var de två tydliga huvudbudskapen när det gäller utformningen av regeringens integrationspolitik från Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.