Rörigare än rörigt!

Så kan jag lätt konstatera att frågan om sociala avgifter för unga just nu är.

Riksdagen har fattat beslut om, i enlighet med Alliansens förslag, om nya regler från den 1 maj 2015 (Proposition 2014/15 nr 50).

I fredags presenterade regeringen de skatteförslag som läggs i den så kallade vårändringsbudgeten. Denna ska riksdagen fatta beslut om senare i vår efter sedvanlig behandling i berörda utskott.

bild-1

Regeringens förslag innebär regler enligt tabell nedan.

bild-2

Att budgetera lönekostnader eller att sätta pris på en tjänst blir inte lätt med tre olika avgiftsnivåer under ett budgetår.