Rekord för kvinnors företagsamhet

Rapporten ”Företagsamheten 2015” från Svenskt Näringslivs ger en glädjande bild av kvinnors företagsamhet. I hela 18 av länen noteras rekord. Men det finns tyvärr en hotbild.

Andelen företagsamma totalt sett ligger stilla på 12,1 procent av den arbetsföra befolkningen. Ser vi på kvinnornas andel har den ökat från 5,9 till 7,5 procent under de senaste 10 åren. Det handlar förstås inte om några gigantiska steg framåt, men tendensen är trots allt klart positiv.

Det mesta pekar på att tillväxten för kvinnors företagande främst skett inom välfärdssektorn och i RUT-företagen.

”För en fortsatt bra utveckling är de möjligheter som politiken ger av stor vikt”, kommenterar Carolina Brånby, som på Svenskt Näringsliv ansvarar för frågor kring företagsklimatet.

Och det är här som de mörka molnen tornar upp sig. Hotet ligger naturligtvis inte i kvinnors bristande entreprenöriella förmåga eller i något annat som de själva kan styra över. Hotet kommer från politiska beslut.

Det är mycket märkligt att en regering som kallar sig feministisk äventyrar kvinnors företagande med vinstbegränsningar i välfärdsföretagen och halverat RUT-avdrag.