Regeringen riskerar att tappa allt förtroende

Om regeringen vill att vi ska ta deras näringspolitik på allvar så kan de inte låta Jonas Sjöstedt diktera villkoren.

Idag gick regeringen ut med direktiven för utredningen om vinster i välfärden och i samband med det skrev civilminister Ardalan Shekarabi (S) tillsammans med Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt på DN Debatt. Jag kommenterade detta kort på Twitter i förmiddags.

Undersökning efter undersökning visar att privata välfärdsföretag håller lika hög eller högre kvalitet än offentlig. De visar även att anställda i privata vårdföretag generellt sett är mer nöjda med sin arbetssituation. Att begränsa möjligheterna att ta ut vinst kommer att kraftigt försämra dessa företags möjligheter att fortsätta leverera detta och på lång sikt riskerar det att stoppa dem helt. Privata alternativ som erbjuder lösningar som kommunen inte kan, som exempelvis äldreboendet Persikan med persisk profil, riskerar att försvinna.

Löfven talar ofta och gärna om näringslivets viktiga roll i det svenska samhället. Men i praktiken så gör han inte annat än att lägga ut krokben efter krokben.

Vi får inte fler ungdomar i arbete genom att höja kostnaden för att anställa unga. Vi får inte en förbättrad integration genom att slå mot RUT-sektorn där många nyanlända får jobb. Och välfärdens utveckling blir knappast bättre av att hindra mångfalden genom att kraftigt försvåra företagens verksamhet.