Privat tjänstesektor driver efterfrågan på företagstjänster

Privat tjänstesektor sysselsätter över 2 miljoner människor och står för över 80 procent av totala antalet nya jobb under de senaste tjugo åren. Framförallt är det inom de kunskapsintensiva företagstjänstebranscherna som de nya jobben skapats.

Ibland påstås det att det är outsourcing från industrin som är den främsta förklaringen till den här tillväxt- och sysselsättningsökningen inom privat tjänstesektor. Almega har vid flertalet tillfällen med hjälp av statistik från SCB kunnat visa att så inte är fallet.

Industri och tjänstesektor är alltmer sammanlänkad med ett allt större tjänsteinnehåll även i varuproduktionen. Dock förklaras nästan 60 procent av sysselsättningen inom företagstjänster av efterfrågan från privat tjänstesektor medan bara 30 procent förklaras av efterfrågan från industrin.

Idag släpps Almegas tjänsteindikator för första kvartalet 2015 och i den presenterar vi resultatet av en enkät som gjorts bland våra medlemsföretag. Den visar att efterfrågan på företagstjänster kommer från alla delar av ekonomin men att det framförallt är den privata tjänstesektorn som dragit upp efterfrågan på företagstjänster senaste halvåret. 40 procent av företagen i enkäten uppger att efterfrågan från privat tjänstesektor har ökat under de senaste sex månaderna.

Under kommande halvår väntar starkast efterfrågeökning även fortsatt från privat tjänstesektor även om efterfrågan från industrin väntas förbättras något. Privat tjänstesektor är alltså den största drivkraften till ökad tillväxt och sysselsättning inom företagstjänstebranscherna.