Ny lönestatistiktjänst en bra trendsignal för företagen

Almega har tillsammans med AON Hewitt i dagarna lanserat en ny enkel och prisvärd lönestatistiktjänst anpassad till tjänsteföretag. Statistiken tar på ett nytt sätt hänsyn till olika yrkens komplexitet och är därmed ett användbart verktyg för företag och lönesättande chefer för att skaffa sig en klar bild av sin omvärld vid till exempel rekrytering eller utformning av lönespann.

Lönestatistiken utgår ifrån Näringslivets Yrkeskoder (NYK). För varje individ som rapporteras in till tjänsten anger företagen yrkeskod, men också en så kallad Almeganivå (A-G) som tar hänsyn till arbetsuppgifternas karaktär, ansvar samt utbildning och erfarenhet. Nivåerna är framtagna i samarbete med Almegas medlemsföretag för att matcha deras specifika behov, men ska samtidigt vara generella nog för att tillåta jämförelser mellan Almegas alla olika branscher.

Tjänsten riktar sig till både små och stora företag som har behov av en mer detaljerad lönestatistik och hanteras till fullo av AON Hewitt. Till skillnad från den årliga inrapporteringen av lönestatistik till Svenskt Näringsliv är tjänsten helt frivillig att ansluta sig till och är således separerad från den lönestatistik som ofta är underlag för partsgemensamma publikationer med facken.

Tillgången till bra lönestatistik är ett viktigt hjälpmedel i den lokala löneprocessen. God kunskap om löneläget är en förutsättning för att lönesättande chefer ska lyckas sätta löner som både är marknadsmässiga och som engagerar och motiverar medarbetarna.

Hittills har liknande lönestatistik varit dyr för mindre företag men med Almegas och AON Hewitts nya lönestatistiktjänst erbjuds Almegas medlemsföretag en bra och lättillgänglig statistik till ett mycket förmånligt pris.

Vill du komma igång eller utveckla din lokala löneprocess? Göra en lönekartläggning eller kvalitetssäkra företagets lönespann? Kanske bara stämma av hur marknadslönerna ser ut för olika yrkesgrupper? Vill du veta mer om hur vi på Almega jobbar med lokal lönebildning? Besök almega.se/lon.

Författare

Oscar Scheja

Ansvarig Lönestatistik