Höjd avgift gör fler unga arbetslösa

Det hela är faktiskt oerhört enkelt och logiskt. Blir det billigare att anställa har fler chansen att få jobb. Blir det dyrare att anställa bryts den positiva trenden och många arbetsgivare måste hitta andra vägar för att lösa sin rekrytering.

Jag talar naturligtvis om det som kommit att kallas ungdomsrabatten på arbetsgivaravgiften, en rabatt som nu av allt att döma ska försvinna. Den lägre avgiften har tveklöst gjort nytta och fått avsedd effekt, nämligen ökad sysselsättning bland de yngre.

”De verkligt stora förlorarna blir alla de ungdomar som försöker få in en fot på arbetsmarknaden.”

I tjänstesektorn är fördelarna extra tydliga eftersom personalkostnaderna utgör en betydande andel i företagens totala kostnadsbild. Den lägre arbetsgivaravgiften är tillämplig för närmare 70 000 av de drygt 500 000 medarbetarna i Almegas medlemsföretag. Uttryckt i ekonomiska termer handlar det i genomsnitt om närmare 45 000 kronor per anställd.

I det nya numret av Almegatidningen intervjuas Anna-Lena Bohm, vd på callcenterföretaget UniGuide med 70 anställda, varav ungefär hälften är under 26 år.

”Reformen har betytt mycket för våra möjligheter att rekrytera helt oprövad arbetskraft och växa med hjälp av dem”, säger hon.

De nyanställda på UniGuide får en introduktionstid på två-tre månader innan de är redo för de ordinarie arbetsuppgifterna.

”Det kostar förstås en hel del pengar. Därför har lättnaderna i arbetsgivaravgifter varit viktig, särskilt med tanke på att den här branschen är extremt prispressad”, konstaterar Anna-Lena Bohm.

Det är beklagligt och kortsiktigt att regeringen på det här sättet drar undan mattan för företag som satsar på unga medarbetare. De verkligt stora förlorarna blir alla de ungdomar som försöker få in en fot på arbetsmarknaden.