Förväntar mig också mer – men på helt andra grunder

LO är missnöjda med regeringens arbetsmarknadspolitik. Jag med – men vi har helt olika utgångspunkter LO och jag.

LO har i en debattartikel i dag fört fram att den förväntar sig mer av regeringen. I det här fallet är det frågor som rör arbetsmarknadspolitiken.

Ett grundläggande fel i artikeln enligt min uppfattning är bilden av hur jobb skapas. De kommer inte till genom fler kurser eller förändringar i arbetsmarknadspolitiken. Jobb skapas av företag som har en tjänst eller en vara som skapar en efterfrågan och en affär kan göras. Jobben skapas genom innovativa personer och företag och tillgång till kapital. Jobben skapas i en allt mer globaliserad värld där konkurrensen är stenhård.

Att skapa fler möjligheter till företagande är nyckeln till fler i arbete. Men det verkar vare sig LO eller den nuvarande regeringen förstå.

Att föreslå ökade kostnader för att anställa unga kan aldrig och kommer aldrig att vara rätt metod för att få fler i arbete. Politiken bör istället utgå från hur vi minskar trösklarna in i arbetslivet och hur kan vi underlätta för att fler ska komma i arbete. Där är möjligheten att erbjuda såväl deltid som visstid en av nycklarna till fler i arbete.

Utbildning är en av nycklarna till arbete, det vet vi. Inom många branscher finns det en brist på kompetens. Men arbetsmarknadsutbildningar löser inte det problemet.

Vi genomförde en medlemsenkät 2010/11. Svaren var intressanta. De egenskaper/förmågor som företagen rankade högst för att klara ett jobb var:

  • Serviceinriktad
  • Arbeta i team/samarbeta med andra
  • Arbeta självständigt
  • Möta kunder
  • Ta egna initiativ

Det är sådana egenskaper som utvecklas bäst i riktiga jobb ute i företagen. Att göra det svårare och dyrare att anställa minskar denna möjlighet.

Utbildning har ett värde men det är bara en av många faktorer som ger möjlighet till arbete. Tillgången till arbete är det som är avgörande. Därför är det märkligt att regeringen föreslår reduktion av såväl rut som rot-avdraget. Vi vet att inte minst Rut har varit en viktig väg in i arbete för alla dessa 20 000 personer som är verksamma inom branschen, inte bara i storstadsområdena utan även kommuner som Gällivare, Lessebo och Finspång.

På en punkt tycks LO och jag dock se samma problem. Hos Arbetsförmedlingen. Därmed inte sagt att vi ser samma lösningar. Arbetsförmedlingen behöver ses över.

Därför var det fel att lägga ner utredningen som skulle haft möjlighet att se över organisationen och hur den skulle kunna bli mer effektiv genom att bland annat använda nischade företag.