Facket tillåts rucka på företagsintegriteten

Det är bra att åtgärder vidtas för att stänga ute oseriösa företag från den offentliga marknaden. Men det kan göras på andra sätt än att skicka ut facket som kontrollanter. Något som även Svensk Näringslivs Christer Ågren påpekar i SvD idag.

I Malmö stad är facket tillsatta som kontrollanter i offentliga upphandlingar. Fackets uppgift är att kontrollera om företagen med avtal med kommunen också lever upp till de sociala krav som ställs. Kraven är utformade enligt krav som finns i ett befintligt kollektivavtal. Och nej, kravet gäller inte tecknande av det befintliga kollektivavtalet, utan villkor i enlighet med detta. Men i praktiken blir det svårt att delta om man inte tecknar kollektivavtal.

Rent praktiskt går det till så att fackets kontrollant besöker företaget, får tillgång till företagets hela bokföring, alltså inte enbart det som hör till uppdraget utan företagets hela bokföring. Dessutom ska uppgifter fram om de anställda. Även personuppgifter för de som inte är medlemmar i facket. Om facket ser något de inte tycker stämmer så rapporteras detta in till kommunen som kan vidta åtgärder mot företaget.

Malmö stad motiverar sin modell med att vi vill stänga ute oseriösa företag från offentlig marknad. Det är bra, inte heller de seriösa företagen vill konkurrera med de som inte betalar sociala avgifter eller skatter. Men det kan göras på andra sätt än att skicka ut facket som kontrollanter.

I Nacka har man valt en annan modell. Där kan kommunen hämta ut uppgifter om inbetalda arbetsgivaravgifter via Skattemyndigheten kontinuerligt. Missköter företagen sig har kommunen rätt att ta ut vite. Det är ett bättre sätt att sköta kontroller utan att facket går igenom företagens bokföring, men som samtidigt stänger ute de oseriösa.