En kostnadseffektiv integrationspolitik är möjlig

DN skriver idag om hur de som invandrade år 2004 har haft svårt att få fotfäste på svensk arbetsmarknad. Med tanke på hur lite arbetsmarknaden reformerats de senaste tio åren är resultatet inte förvånande. Arbetsförmedlingen tillåts fortsätta bedriva en ineffektiv verksamhet. Alliansen lade över ansvaret för nynaländas etablering hos myndigheten med katastrofala resultat. Endast 29 procent går vidare till arbete eller studier efter två år.

För att vända den här utvecklingen krävs en mer kostnadseffektiv integrationspolitik. Almega har lanserat en rapport med 11 evidensbaserade reformer som kan höja sysselsättningen med upp till 110 000 fler utlandsfödda i arbete.

Föreslagna reformer

 1. Att undvika skattechock på arbete som hotar uppnådda integrationsframgångar bland asien- och afrikafödda
 2. Inför den nya boendeformen KRAV-BO
 3. Låt företag ta hela ansvaret för nyanländas etablering och inför etableringspeng
 4. Nackamodellen för vuxenutbildning bör införas i hela landet – med fritt intag, valfrihet bland aktörer och resultatuppföljning
 5. Särskild språk- och matematikutbildning för kortutbildade
 6. Socialpeng för särskilda behov
 7. Slopa sociala krav i upphandlingar, stärk generell konkurrensutsättning och lokalt företagsklimat
 8. Fler lägstlönejobb, till exempel genom yrkesintroduktionsavtal
 9. Reformera lönesubventionerna
 10. Minska regelkrånglet på arbetsmarknaden, t ex turordningsreglernas snedvridande effekter
 11. Underlätta företagens köp av utbildning och individuell rätt till validering.

Det är centralt att ha ett helhetsperspektiv på integrationsprocessen. I närtid är det dock mest angeläget att bevara de uppnådda integrationsframgångarna.

Av asien- och afrikafödda som har ett jobb arbetar 87 procent i tjänstesektorn i vid bemärkelse. Antalet chefer och vd:ar har ökat med 250 procent under 2000-talet.  Att då höja skatten på arbete genom höjda socialavgifter för unga och halverat RUT-avdrag är ett vattentätt sätt att försämra tjänstesektorns tillväxtmöjligheter – motorn i integrationen.

Infoglång72