Varför ska jag straffbeskattas om jag vill fortsätta arbeta efter 65?

Ibland är politiken är märklig och fullständigt obegriplig. SKL skriver om behovet att lösa personalbehoven när upp till 500 000 personer går i pension. Att få människor att arbeta längre är en lösning. Samtidigt vet vi att vi blir bara äldre och äldre, och att många som närmar sig pensionsåldern gärna arbetar några år till om de är friska och har möjlighet.

tabell-livslangd
Vi kan i media läsa om irriterade entreprenörer över 65 som konstaterar att andelen sysselsatta i åldersgruppen 65-74 år ökat med 100 000. Precis det som vi behöver, att människor arbetar längre är värdefullt för att klara demografin, men också för att få fler arbetade timmar som kan finansiera vår välfärd.

Med den bakgrunden är det mycket märkligt att regeringen vill öka skattetrycket för dem som fyllt 65 år med 5,6 procent. Vad får det för konsekvenser för dem som är i arbete, försvinner inte moroten att fortsätta arbeta då?

Precis som borttagandet av reduktionen av sociala avgifter för unga kommer det här förslaget slå mot sysselsättningen. I det ena fallet försämras förutsättningarna för unga som behöver få in en fot arbetslivet i det andra fallet riskerar vi att förlora rutinerad arbetskraft och entreprenörer med värdefull erfarenhet.

Jag är snart själv 65 år, så jag vill ha ett besked som visar på regeringens långsiktiga strategi för att få äldre att arbeta längre. Svaret är enkelt. Ta bort straffskatten.