Utgångspunkt fortfarande kompetens

Problemet med att alltid försöka representera alla är att det är omöjligt. Någon kommer alltid att väljas bort. Istället för att fokusera på människors bakgrund eller kön så bör vi fokusera på deras kompetens. Annars börjar vi i fel ände.

SVT:s granskning av hur sammansättningen av styrelser ser ut i privata börsbolag avseende människor med utomnordisk bakgrund har av fullkomligt naturliga skäl lett till debatt. Som vanligt finns flera perspektiv, ett av dem här till exempel av, Adam Cwejman.

Men problemet är inte bara vad funderingar kring kvotering efter etnicitet eller hudfärg leder till för tankar, eller huruvida hela idén i sig associerar till ideologier i historien med föreställningar om vilken etnicitet det är som anses ha företräde. Problemet är att idén är på väg att slå knut på sig själv. Det finns nämligen ingen möjlighet till att alla ska representeras. Någon kommer alltid att väljas bort.

”Självklart är det en målsättning att få underrepresenterade grupper bättre representerade, men utgångspunkten måste ändå vara kompetens.”

För ponera att vi skulle försöka lösa frågan. Då måste varje styrelse och sannolikt framöver varje arbetsplats göra en beräkning på hur många platser som bör reserveras för varje grupp. Även om alla ”vita medelålders” män, det vill säga jag själv och en majoritet andra, tar ett steg tillbaka och överlämnar sina platser till alla andra som anser sig vara orättvist behandlade finns det ingen möjlighet att allt och alla representeras. Inte minst för att nya kategoriseringar av grupper ständigt kommer att dyka upp och hävda sin rätt att bli representerade.

Kommer fortfarande bara till en och samma slutsats varje gång denna diskussion förs, oavsett metod, urval eller bevekelsegrund. Självklart är det en målsättning att få underrepresenterade grupper bättre representerade, men utgångspunkten måste ändå vara kompetens. Förr eller senare måste förnuftet träda fram och ge alla insikten att det som bör styra anställningsbarhet eller rekrytering är människors kompetens för varje given uppgift. Allt annat kommer bara leda till ett engagemang för en ogenomförbar idé som inte leder till annat än att tid tas från vad som verkligen borde vara arbetsplatsers och styrelsers huvudbry. Verksamheten, målen, affärsidén.