Regeringen missar helt att berätta ”hur”

Tjänsteföretagen drabbas hårt av regeringens skattechock med höjda sociala avgifter för unga och halverat rutavdrag, skriver Almega.

Regeringen konstaterade på DN 19/2 att det behövs en integrationspolitik som gör skillnad. Några timmar senare lanserar Ylva Johansson partssamtal om ”snabbspår” för nyanlända med utbildning, men kan inte ange hur många jobb förslaget ska leda till. Dessutom håller de krampaktigt kvar skattehöjningsförslag som kommer slå ut uppnådda integrationsframgångar.

Sydamerikanskt födda har numer högre sysselsättning än inrikes födda. Asien- och afrikafödda har lägst – och fallande – sysselsättning. Av arbetande asien- och afrikafödda arbetar dock 87 procent i handel, restaurang samt övriga tjänster. Antalet vd:ar och högre chefer har ökat med 250 procent under 2000-talet.

Tjänsteföretagen drabbas hårt av regeringens skattechock med höjda sociala avgifter för unga och halverat rutavdrag. Sammantaget bedömer vi att 10 000 utlandsfödda förlorar jobbet om skattechocken blir verklighet.

Enligt Konjunkturinstitutet ökar sysselsättningen långsiktigt med 195 000 personer av sänkta skatter. Samtidigt bedömdes den nedröstade rödgröna budgeten öka jämviktsarbetslösheten, delvis av höjda socialavgifter för unga.

Om regeringen menar allvar med att enbart införa fungerande insatser vill vi påminna om vår nyligen presenterade rapport med 11 evidensbaserade integrationsförslag. Det handlar inte bara om vad som ska erbjudas utan också om hur systemen för insatserna ska designas för högsta effektivitet.

Nacka kommun visar vägen. Där får arbetssökande en jobbpeng där stödet bedöms utifrån sökandes behov. Sen väljer personen mellan olika utförare. Tillgången till vuxenutbildning är helt fri. Resultaten är enastående; 87 procent av deltagarna i vuxenutbildningen går vidare till arbete och 68 procent i jobbstödet.

En nyckel är att utförarna följs upp och betalas efter resultat. Motsvarande system i Australien, infört även av socialdemokratiska regeringar, har höjt sysselsättning samt arbetsgivares och arbetssökandes nöjdhet. Att införa det i vår arbetsförmedling kan frigöra upp till 12 miljarder.

Regeringen har i vare sig DN-artikeln eller på presskonferens nämnt den största integrationsutmaningen: de 225 000 asien- och afrikafödda arbetslösa med högst förgymnasial utbildning. De behöver utbildning med skriv- och läsförståelse samt matematik. I Australien levereras även denna utbildning i valfrihetssystem med resultatuppföljning, vilket bidragit till att 60 procent gått vidare till arbete eller studier.

Effektiva insatser kräver även bättre arbetsmarknad och företagsklimat. Forskning visar att höga lägstlöner och strikt arbetsrätt drabbar utlandsfödda. Yrkesintroduktionsavtalen kan även behöva omfatta nyanlända.

Om symbolpolitikens tid är slut borde även arbetsmarknadspolitiken bygga på forskning. Almegas förslag är evidensbaserade och kan leda till 110 000 fler utlandsfödda i arbete. Vår bedömning är att regeringens förslag sammantaget inte nämnvärt kan förbättra integrationen till arbete.

Li Jansson, arbetsmarknadsekonom, Almega
Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Almega

Repliken är publicerad på DN Debatt den 19 februari 2015