Individuell lönebildning en förutsättning för nya löneökningar

Ett viktigt ankare för de fackliga organisationerna när det gäller det så kallade märket har varit Riksbankens inflationsmål om 2 procent. När nu, under flera år bakåt och med största sannolikhet ett antal år framöver, inflationen närmast är obefintlig, heter det från fackligt håll att löneökningarna måste hållas uppe för att få fart på inflationen. I en så globalt konkurrensutsatt ekonomi som den svenska är detta resonemang helt fel.

Många företag och branscher befinner sig i ett läge där det är fullständigt omöjligt att få till stånd några prisökningar. Att i ett sådant läge gå ut och skapa förväntningar om löneökningar är farligt.

Istället för att ge oss in i de riskfyllda experiment som vissa pläderar för så behöver vi diskutera hur vi genom moderna lönemodeller kan förbättra produktiviteten i företagen och därmed skapa förutsättningar för löneökningar. Fokus behöver flyttas från att fördela ett i förväg bestämt utrymme till att först diskutera hur själva utrymmet kan skapas.

”Resultatet är att många viktiga medarbetare inte får den lön de är värda.”

Enligt en undersökning som forskningsinstitutet Ratio nyligen gjort saknar så många som 70 procent av arbetstagarna på den svenska arbetsmarknaden förutsättningar att själv kunna påverka sin lön i någon större utsträckning. Det är en hemsk siffra som hänger samman med vår centraliserade lönebildning som inneburit att vi i Sverige idag har västvärldens mest sammanpressade lönestruktur. Resultatet är att många viktiga medarbetare inte får den lön de är värda.

Företagens utvecklingskraft, och därmed tillväxt och framväxten av nya arbeten, hämmas av kollektivavtalens starka styrning mot en lönesammanpressning. Styrningen förhindrar möjligheterna till strategisk lönesättning i flertalet företag och branscher. Stora svårigheter att rekrytera, utveckla och behålla kompetens är följden.

”Företagens insats i detta är att beskriva vilken kompetens och prestationer de behöver och fackens bidrag är att låta sina medlemmar i större utsträckning själva kunna bestämma över sin löneutveckling.”

Det är dags att i fler branscher på den svenska arbetsmarknaden uppta diskussioner om hur man i ordnande former åstadkommer en lönebildning närmare företag och medarbetare. Företagens insats i detta är att beskriva vilken kompetens och prestationer de behöver och fackens bidrag är att låta sina medlemmar i större utsträckning själva kunna bestämma över sin löneutveckling.