Dyrare sociala avgifter för unga en fråga för hela Sverige

Hur kommer ett borttagande av reduktionen av sociala avgifter för unga påverka företag runt om i Sverige? Oron var tydlig när Almega nyligen besökte callcenterföretaget Sykes i Ed, och 20:e och 27:e februari diskuterar vi frågan med lokala företagare i Göteborg och Malmö. Påverkas företagen så påverkas också de unga, då rekryteringar byts mot nedskärningar.

Nu börjar det läcka ut hur regeringen kommer att hantera sin vårbudget och det finns en stor risk att reduktionen av sociala avgifter för unga kommer att försvinna. Det är förstås mycket olyckligt och kommer inte att underlätta att få fler unga i arbete.

Vi har redan idag en ungdomsarbetslöshet på nära 25 procent, och skillnaden i arbetslöshet mellan unga och äldre är högre i Sverige än i många andra europeiska länder. Att regeringen gör det dyrare för företag att anställa kommer knappast att förbättra den situationen.

Bor du i Göteborg eller Malmö? Kom då gärna och delta i de samtal som Almega och Svensk Handel kommer att arrangera med politiker den 20:e och den 27:e februari. Vi tar gärna emot dina synpunkter på hur vi ska kunna minska ungdomsarbetslösheten.