Är det sant det som sägs?

I dagens nummer av Fokus  finns en artikel som bygger på vad som händer i socialförsäkringsutredningen. En intressant läsning men om det stämmer överens med verkligheten vet än så länge bara de involverade.

I artikeln nämns att utredningen kommer att föreslå en indexering av nivån, precis som dagens sjukförsäkring. Det är ett bra förslag och enligt Almegas uppfattning det är viktigt att en eventuell indexering har samma utgångspunkt som sjukförsäkringen, nämligen prisbasbeloppet.

Det var intressant att läsa i artikeln, om det nu stämmer överens  med verkligheten, att Moderaterna inser att det är olyckligt när nivåerna i de olika försäkringarna är olika. Det kan, som Almega påpekat, innebära att enskilda av olika skäl hamnar i fel system och att därmed felaktiga åtgärder sätts in för att få den enskilde att återgå i tjänst.

Jag väntar med spänning på utredningens betänkande.