Ny integrations­rapport: 11 reformer som fungerar

110 000 fler i arbete – så många fler utlandsfödda skulle kunna få jobb med rätt åtgärder. Idag släpper Almega rapporten 11 reformer som fungerar – Handbok för en kostnadseffektiv integrationspolitik.

110 000 fler i arbete – så många fler utlandsfödda skulle kunna få jobb med rätt åtgärder. Idag släpper Almega rapporten 11 reformer som fungerar – Handbok för en kostnadseffektiv integrationspolitik.

Den rekordhöga invandringen väcker oro över nyanländas egenförsörjning och boende. Bristande integration är också ett hinder för en effektiv kompetensförsörjning för en växande tjänstesektor.

Idag släpper Almega därför rapporten 11 reformer som fungerar – Handbok för en kostnadseffektiv integrationspolitik med konkreta förslag som skulle innebära en sysselsättningsökning från 62,8 till 75,6 procent bland utlandsfödda i gruppen 20 – 64 år, att jämföra med en sysselsättning på 79,8 procent i befolkningen som helhet.

För att lyckas krävs mer kostnadseffektiv, resultatstyrd och målgruppsanspassad integrationspolitik:

1) Att undvika skattechock på arbete som hotar uppnådda integrationsframgångar bland asien- och afrikafödda

2) Inför den nya boendeformen KRAV-BO

3) Låt företag ta hela ansvaret för nyanländas etablering och inför etableringspeng

4) Nackamodellen för vuxenutbildning bör införas i hela landet – med fritt intag, valfrihet bland aktörer och resultatuppföljning

5) Särskild språk- och matematikutbildning för kortutbildade

6) Socialpeng för särskilda behov

7) Slopa sociala krav i upphandlingar, stärk generell konkurrensutsättning och lokalt företagsklimat

8) Fler lägstlönejobb, till exempel genom yrkesintroduktionsavtal

9) Reformera lönesubventionerna

10) Minska regelkrånglet på arbetsmarknaden, t ex turordningsreglernas snedvridande effekter

11) Underlätta företagens köp av utbildning och individuell rätt till validering

För mer information kontakta:

Li Andersson, arbetsmarknadsekonom Almega +46 73 052 0405

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega +46 70 345 6951