Helt fel väg Magdalena Andersson

Regeringen säger att ungdomsarbetslösheten är en av deras viktigaste frågor. Men när de tar bort reduktionen av sociala avgifter för unga så underminerar de företagen, som är de enda som kan lösa problemet.

Svenska företag slåss i allt större utsträckning på en globaliserad marknad. Och det gäller inte bara bilar, papper eller stål. Andra typer av arbeten har en ännu större global konkurrens. Varför ska vi boka resor på ett kontor i Sverige, eller varför ska vi granska röntgenplåtar i Karlstad när vi kan göra det i Indien?

Mångfalden av exempel är stor men kännetecknet för många av dessa lättrörliga jobb är att det är i branscher där den i särklass största produktionskostnaden är personal. I tjänsteföretag är det inte ovanligt att det är ända upp till 90 procent av omkostnaderna.

”Ju mindre kostnader desto mindre risk för arbetsgivaren att anställa. Nu blir det tvärtom.”

Skatten på arbete är alldeles för hög och det behövs förändringar. Ett steg i den riktningen var att reducera sociala avgifter för unga. Och även minska skattetrycket för dem som är fyllda 65 år.

Ju mindre kostnader desto mindre risk för arbetsgivaren att anställa. Nu blir det tvärtom. Regeringen vill ta bort den reduktion av sociala avgifter som Alliansregeringen införde.

Och det kommer att slå hårt mot tjänsteföretegen. Av de drygt 500 000 anställda i våra medlemsföretag är nära 70 000 under 25 år – det är ungefär lika många som bor i Solna. Regeringens förslag att ta bort reduktionen av sociala avgifter skulle innebära ökade kostnader med nära 45 000 kr per anställd under 25 år och nästan 3 miljarder kronor per år för samtliga medlemsföretag beräknat på den genomsnittsliga lönen för unga under 25 år. Det motsvarar ungefär 9 000 anställningar – eller ungefär lika många som bor i Ånge.

Är det rätt sätt att minska arbetslösheten för unga? Läs gärna även min kollega Ulf Lindbergs replik till Magdalena Andersson på DI Debatt.