Därför bjuder vi in SD till Almegas integrationsseminarium

En effektiv integrationspolitik är en prioriterad fråga för Almega. Utgångspunkten är att tjänsteföretagens kompetensförsörjning bättre kan tillgodoses om asylinvandrarnas kompetens tas till vara.

 

Av förvärvsarbetande asien- och afrikafödda arbetar 64 procent i branscher som Almega organiserar och 87 procent i tjänster, hotell- och restaurang samt handel. Dessutom är Almegas medlemsföretag utförare av integrationspolitiska insatser i allt från jobbcoaching till vuxenutbildning.

”Tyvärr blir det i den allmänna debatten ofta ett starkt fokus på migrationen, snarare än integrationen.”

Almega arrangerar därför ett seminarium den 26/1 kl 11.00 – 13.00 om hur integrationspolitiken kan förbättras. Jag släpper en ny rapport med konkreta och evidensbaserade reformförslag som kan genomföras i närtid.

Därefter följer ett samtal mellan Sodexos VD Azita Shariati, Academedias segmentschef Keith Fransson samt Nacka kommuns rektor för vuxenutbildningen Staffan Ström.

Till sist kommer en debatt där ledande politiker ställs till svars för hur de ska ta ansvar för att bygga en bättre och mer kostnadseffektiv integrationspolitik. Medverkande politiker är Elisabeth Svantesson (M), vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet, Maria Ferm (MP), gruppledare i riksdagen, Oscar Sjöstedt, ekonomiskpolitisk talesperson för (SD) samt en representant för socialdemokraterna.

De fyra partierna är inbjudna för att de representerar riksdagens största partier samt att de har profilerat sig i frågor som rör invandring och integration. Tyvärr blir det i den allmänna debatten ofta ett starkt fokus på migrationen, snarare än integrationen. Men alldeles oavsett hur respektive parti ser på migrationspolitiska frågor finns det angelägna integrationspolitiska utmaningar att hantera här och nu. Om detta handlar seminariet.