Visstids­anställningar ger trygga jobb

LOs påstående att visstidsanställningarna har ökat kraftigt är felaktigt.

Förra veckan var diskussionen mycket intensiv med anledning av en rapport från LO om ”otrygga anställningar”. Enligt LO handlar det om att antalet visstidsanställningar har ökat kraftigt.

Om man tittar på fakta (SCBs arbetskraftsundersökning-AKU) ser man att andelen visstidsanställda i åldern 16-64 år har fallit från 16,7 procent till 16,1 procent under de senaste åren. Mot den bakgrunden är det direkt fel att hävda att de visstidsanställda har ökat kraftigt.

”Visstidsanställning är alltså en utomordentlig språngbräda från arbetslöshet till en tillsvidareanställning.”

AKU visar också att  varje kvartal går ungefär 100 000 från arbetslöshet till anställning. Av dessa får 80 000 visstidsanställning och 20 000 en tillsvidareanställning. Samtidigt går varje kvartal 70 000 från en visstidsanställning till en tillsvidareanställning. Visstidsanställning är alltså en utomordentlig språngbräda från arbetslöshet till en tillsvidareanställning.

Som den svenska arbetsmarknaden fungerar, bland annat med en anställningsskyddslag som ger ett väldigt starkt skydd åt tillsvidareanställda, kommer minskade möjligheter att visstidsanställda inte automatiskt innebära att det blir fler tillsvidareanställda. Så om LO vill diskutera inskränkningar av visstidsanställningar måste de också vara beredda diskutera ”uppluckringar” av anställningsskyddslagen.