Vingklippt export kan inte flyga

Regeringens politik riskerar att hindra snarare än att främja svensk export. Det är hög tid att se över Business Swedens roll i det haltande systemet.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) skriver klokt i Dagens Industri idag att det är entreprenörer och företag som skapar jobb och att näringspolitiken ska se till att ge dem de bästa förutsättningar.

Samtidigt menar Damberg att näringspolitiken tappade muskler i och med att regeringens budget röstades ned och hotar därför med att Business Swedens verksamhet ska skärs ned.

Sanningen är att regeringens agerande gjort allt annat än givit företagen muskler. Flera framgångsrika företag befarar istället att bli vingklippta om regeringens begränsningar av vinstutdelning i välfärdsföretag införs, bemanningsföretagens verksamhet kringskärs och till och med flyg- och landningsförbud införs på strategiska platser.

Genom att undergräva företagens existens på den svenska marknaden finns varken muskler eller vingar för att flyga.

Basen i all svensk export och internationalisering är en fungerande och stabil hemmamarknad. Vad regeringen behöver göra nu handlar mer om att skapa stabilitet och långsiktighet på hemmamarknaden . Det finns goda exempel som kan visa vägen. Potentialen för svensk sjukvård är till exempelstor utanför Sverige, det har bland annat Capio visat, genom utvecklingen i sin franska verksamhet, och även Kunskapsskolan som utvecklat sin verksamhet genom etableringar i London, New York och i Indien. Även svenska förskolor har under hösten börjat att pröva sina vingar utomlands.

Att det svenska exportfrämjandet inte fungerar beror på helt andra faktorer än de som Damberg lyfter. Den monopolställning som Business Sweden de facto haft har inte gynnat varken organisationen själv, dess konkurrenter eller dess kunder. Med en semi-offentlig organisation i flygledartornet har inte heller kursen kunnat ställas på de branscher eller marknader som inte följer gängse handelsmönster.

EU-kommissionen påpekade under våren att det finska systemet för exportfrämjande, som i stort bygger på det svenska, inte är hållbart ur ett konkurrensperspektiv. Det finska Finpro delades därför i två, en statlig del för internationaliseringsrådgiving och den andra delen – konsultdelen – såldes till ett privat företag. Detta har skapat en tydlighet för kunderna och konkurrensneutralitet för konkurrenterna.

Trots att detta pågår i vårt grannland har varken den tidigare eller sittande regeringen agerat. Inte heller kritik från exportsugna tillväxtföretag med potential som riktat sitt missnöje mot Business Swedens verksamhet har fått näringsdepartementet att reagera.

Dagens system är inte effektivt – det finns väldigt lite kunskap om hur de statliga miljarderna bidrar till export, få satsningar som möter ett modernt näringsliv med ett ständigt växande tjänsteinnehåll, där tjänster enligt OECD utgör så mycket som ca 60 procent av det samlade värdet för Europas export och få om några möjligheter för kompletterande aktörer att ta del av anslagen för att bidra till exportfrämjande.

Det är dags att se över Business Swedens roll i systemet. Inte bara för att det är nödvändigt för ett framtida effektivt exportfrämjande utan också för att vi sannolikt ändå kommer att behöva det. Som Finland.

Det är dock positivt att Mikael Damberg vill samarbeta med näringslivet och ta fram en ny exportstrategi. Vi ser flera åtgärder som en sådan behöver innehålla. Lokala kontakter och marknadserfarenheter behöver kunna tas bättre tillvara, här finns andra aktörer som behöver släppas fram, såsom utlandssvenskar, handelskamrar och etablerade svenska företag.

Därutöver bör svenska utlandsmyndigheter ha ett tydligt handelsfrämjande uppdrag med budgetbeting för att lyfta främjandefrågan i alla kontakter. Bara så kan vi få en transparens och därmed också en kunskap om vilka insatser som är mest effektiva.

Framtidens exportfrämjande måste kunna svara på hur man stödjer globala nätbaserade företag, dataspelsbranschen, vård, skola och förskola på export. Bara så kan svenska företag vinna exportmarknadsandelar. Bara så kan Sverige växa globalt

Med en näringslivsorienterad regering, som ser helheten, premierar anställningar, investeringar och handelskontakter har de svenska företagen goda möjligheter att flyga.