Tjänsteakademi på g efter Vinnovatillskott

Vinnova har beviljat Almega 2 miljoner kronor  under 2015 till vårt projekt Forum för tjänsteinnovation. Äntligen kan vi börja utveckla en  fysisk och virtuell mötesplats för företag och akademi samt etablera en så kallad Tjänsteakademi, ett nationellt akademiskt nätverk inom tjänsteområdet.

Almega och Teknikföretagen har i ett par års tid verkat för att förstärka kompetensen och samverkan inom området tjänsteinnovation. Området är av stor strategisk vikt för såväl svensk tjänstesektor som för industrin. Vi har starkt engagerade företag, akademiker och personer från institut engagerade i vår FoI-grupp. Men handläggningen på Vinnova har dragit ut på tiden så att vi har varit tvungna att vila på hanen under hösten.

Men nu fick vi en riktigt glädjande nyhet i julklapp. Vinnova beslutade nämligen i veckan att bevilja oss 2 Mkr under 2015 till vårt projekt Forum för tjänsteinnovation. Det möjliggör för oss att bygga en fysisk och virtuell mötesplats för företag och akademi med en rad aktiviteter som ex seminarium, utbildningar, studieresor mm. Dessutom kommer en så kallad Tjänsteakademi etableras, ett nationellt akademiskt nätverk inom tjänsteområdet. Forum för tjänsteinnovation kommer också tillsammans med akademien rigga konkreta behovsdrivna innovationsprojekt som medfinansieras av deltagande företag.

Vi kommer alltså nu i full fart fortsätta byggandet av denna för framtiden viktiga innovationsplattform. Vår ambition är att den sedan kan växlas upp till ett strategiskt innovationsprogram (SIP) under 2016. Vi kommer under året samverkan med flertalet av de SIP som redan finns på plats såväl som de program som är på gång. Tjänsteinnovation är tvärdisciplinärt och kompetensen behövs i alla traditionella branscher för att de ska kunna konkurrera med sina erbjudanden – nationellt såväl som globalt.