Regeringskaoset hämmar Sveriges tillväxt

Regeringskrisen är inte bara skadligt för demokratin – på sikt hämmas tillväxten av osäkerheten kring det parlamentariska läget.

I dag kommer av allt att döma SD rösta på alliansen budgetförslag. Det innebär att förslaget vinner över regeringens, vilket mest sannolikt leder till att regeringen Löfven avgår efter en rekordkort regeringsperiod.

Vad kommer en regeringskris innebära för oss och våra medlemmar? Givet det faktum att många förslag i budgeten varit mycket negativa för flera av våra branscher kommer det inte i det korta perspektivet upplevas som negativt. Almega har mycket tydligt redogjort för hur skattehöjningarna i regeringens budget inte kan tolkas som något annat än ett direkt hot mot tjänstesektorn och de branscher där flest jobb skapas – 8 av 10 i Sverige idag arbetar i tjänstesektorn som står för allt fler av de nya jobben.

Det har väl heller inte undgått någon att en mängd näringslivsföreträdare från olika branscher har uttalat sig mycket kritiskt till det regeringen så här långt åstadkommit. Förutom de konkreta förslagen – att sätta stopp för välfärdsföretagen, höja arbetsgivaravgifterna, en kraftig kostnadshöjning för företag med många unga anställda och ett hårt slag mot en av de grupper som har svårast att komma in på arbetsmarknaden, satsningen på traineejobb, den planerade halveringen av rut-avdraget under 2016 samt höjningen av marginalskatten – har framförallt det faktum att regeringen haft ett svagt underlag med en oförutsägbar politik upplevts som negativt.

De företagarmöten jag hitintills genomfört i landet med presentation av budgetförslaget har bekräftat detta. Det mycket oklara läget skapar en oerhörd osäkerhet bland landets företagare,  men det instabila läget vi ser just nu kan även få konsekvenser för investerare, och på sikt för svensk ekonomi. DI har gjort en intressant sammanställning av de ekonomiska konsekvenserna av den situation vi ser nu – en hämmad tillväxt är ett troligt scenario.

En regeringskris är ur svenskt perspektiv ovanligt. Däremot mer vanligt förekommande i många andra demokratier. Det är självklart politikens ansvar att utifrån ett givet valresultat regera landet. Men ibland går inte ekvationen ihop. Med den principdeklaration SD gjorde om att inte släppa fram en regering som inte tar deras kritik av invandringen på allvar, samt att inte heller vilja se MP i en regering, minskar alternativen rejält. Jag håller inte för osannolikt att vi återigen får gå till valurnorna i vinter.

Sen finns det fortfarande andra alternativ. Om allianspartierna och de rödgröna klarar av att se bortom det hårdföra tonvalet från i höstas skulle man kunna söka breda lösningar. Vi har en sådan tradition i Sverige. En tradition av att ta ansvar. Frågan är hur den står sig nu när det blåser som starkast.