Pensionen på tapeten

Vi borde underlätta för äldre som vill arbeta längre. Tyvärr så går politiken åt motsatt håll.

Den gångna veckan har diskussionen om pensioner varit het. Det gäller debatten om delpensionens vara eller icke vara mellan Almega och Unionen, men även vilka partier som ska ingå i riksdagens pensionsgrupp.

Då känns det bra att grotta ner sig i massa statistik om just pensioner. SCB har i samverkan med Eurostat och i anslutning till arbetskraftsundersökningen gjort en analys av övergången från arbete till pension 2012.

Rapporten innehåller statistik som i varje fall får mig att grubbla över vilka politiska beslut som egentligen borde fattas.

  • Den genomsnittliga åldern för att först ta ut ålderspension är 64 år i Sverige mot snittet på 59 år i hela EU.
  • I åldersgruppen 50-64 år var det bara 13,8% som tog ut pension, lägst i Europa. Snittet för EU är 27,9%.
  • I Sverige är det ungefär 16% som har gått ner i arbetstid som ett steg mot heltidspension. I Sverige en större andel män än kvinnor. Även här märker vi ut oss mot EU.
  • I Sverige är det närmare 30% som slutat jobba som skulle vilja jobba längre.
  • Av dem som fortsätter arbeta efter det att de börjat ta ut pension så är det över 60% som gör det av andra skäl än ekonomiska.
  • Av dem som har besvarat enkäten så är det knappt 50% som har en privat pensionsförsäkring.

Varför är det här siffrorna intressanta? Det finns givetvis flera skäl. Det är många som faktiskt arbetar till det som uppfattas som pensionsåldern, det vill säga 65 år. Det är många som utan någon som helst deltidsuppgörelse de facto drar ner på sin arbetstid. Det är en stor andel som insett att det behövs kompletterande sparande för att dryga ut pensionen.

Och plötsligt blir frågan politisk igen. Allt fler sparar, men hur ska det gå med det när möjlighet för den enskilde att göra skatteavdrag för sparande kommer att reduceras? Är inte det helt fel åtgärd? Politiken borde stimulera mer sparande.

Om det nu är så många som 30 procent som skulle vilja jobba längre, är det då verkligen rätt att återinföra en så kallad löneskatt för äldre om drygt fem procent? Borde det inte vara så att politiken i stället underlättar för fler att arbeta längre genom minskade kostnader?