Några förändringar hos FK och AV inför nyåret 2015