Något svagare tillväxt i tjänstesektorn under fjärde kvartalet

Idag släpper Almega Tjänsteindikatorn för fjärde kvartalet. Den pekar på att tillväxten i den privata tjänstesektorn fortfarande kommer att hållas uppe under fjärde kvartalet men bli något svagare jämfört med föregående kvartal.

Tillväxten i tjänstesektorn har varit högre i år jämfört med förra året, framförallt beroende på att tillväxten inom flera företagstjänstebranscher tagit mer fart. Nu finns det dock flera tecken på att utvecklingen för flertalet av dessa branscher kommer mattas av mot slutet av året. Även hushållens förväntningar om utvecklingen av deras egen och landets ekonomi har fallit under hösten.

Sysselsättningsutvecklingen har varierat mellan olika branscher. De branscher som riktar sig till hushållen har stått för den största delen av sysselsättningsökningen. Ökningen av antalet sysselsatta har däremot bromsat in kraftigt bland företagstjänster, en bransch som tidigare bidragit starkt till sysselsättningstillväxten inom tjänstesektorn. Svag efterfrågan på svensk export samt matchningsproblematik är några av förklaringarna till den här inbromsningen.

Almegas prisindikator pekar på att prisökningstakten mattas av rejält under fjärde kvartalet. Det innebär att den negativa trenden i prisutvecklingen som vi sett sedan mitten av 2011 fortsätter. Svag efterfrågan från omvärlden samt konkurrenstryck från utländska företag är bidragande orsaker till detta.