Almegas nyvalsklappar till politiken

Vill politikerna undvika status quo efter nyvalet är det dags att prata politik istället för anklagelser – välfärden, socialförsäkringssystemet och integrationen är alla frågor som behöver uppmärksamhet och tydlighet – inte fler floskler. Stefan, Anna och alla ni andra, från oss alla till er alla – här har ni utgångspunkterna och förslagen.

Dags för nyval. Extra val. Frågan är dock om det blir så mycket nytt. Sannolikt får vi en liknande parlamentarisk situation där Sverigedemokraterna har en fortsatt vågmästarroll och därmed en bred position att verka utifrån.

Allt större anledning för de två regeringsalternativen – de två blocken – att förbereda sig på att förändra sina positioner i god tid före valet om de vill ha en förändring.  Det vill säga NU.

Jobben, det vill väljarna höra mer om. Hur ni ska lösa problemen. Vad sägs om att utgå från en redan framgångsrik modell. Den i tjänstesektorn, där tre av fyra svenskar arbetar – enbart den privata tjänstenäringen svarar för drygt 45 procent av Sveriges totala sysselsättning. Det är här de nya affärsidéerna föds och här nya jobb skapas.

Men även tåget behöver smörjmedel. Och framför allt inte bromsklossar. Här finns en del att önska av båda regeringsalternativ.

Socialdemokraternas eftergifter till Vänsterpartiet i vinstfrågan är en helt förlamande rak höger till välfärdssektorn där skräckpropaganda och anekdotiska berättelser på  lösa grunder fått ge luft åt förslag som doftar populism  och därmed hämmat en hel sektors utveckling. För verkligheten är verkligen en helt annan, det visar Svenskt Kvalitetsindex senaste mätning där privata alternativ i bla grundskolor, förskolor, vårdcentraler mer nöjda brukare än offentlig verksamhet. Det är hög tid att de rödgröna släpper sargen och hittar en lösning för att säkra framtiden som inbegriper privat tjänstesektor istället för att exkludera den. Bara så kan vi få en kvalitetssäkrad välfärd.

Förslaget om höjda sociala avgifter för unga och äldre som låg i den rödgröna budgeten skulle fått avsevärda negativa effekter. De visar alla de aviserade personalnerdragningar som nådde oss innan budgeten föll. Här är läge att tänka om för att behålla låga trösklar in på arbetsmarkanden för unga människor och incitament för pensionärer att jobba.

Även Allianspartierna behöver prata klarspråk och skicka tillväxtstärkande signaler till de som verkar för den.  Sedan länge har man haft ambitionen i den snart avslutade socialförsäkringsutredningen att vilja göra något åt den dåligt fungerande a-kassan. Här borde man ta ett kliv framåt med ambitionen att höja ersättningsnivån med en tydlig avtrappning efter viss tid, men också fundera på att bredda a-kassan och göra den allmän som ett led i att möta en mer flexiblare arbetsmarknad. Konkreta förslag på ett viktigt område. Varsågoda. Samtidigt hålla fast vid att effektivisera matchningen på arbetsmarkanden genom att i grunden reformera Sveriges mest utskällda myndighet, Arbetsförmedlingen.

Integrationsfrågan borde samtliga partier fundera över – hur man effektiviserar den så att människor kommer snabbare i arbete och därmed blir en del av vårt samhälle. Det faktum att vi behöver tillförseln av arbetskraft utifrån för att säkra den svenska välfärden är numera en icke-fråga för alla partier utom ett, hur vi gör detta är däremot en fråga som stundtals mer handlat om känsla än förnuft.  Här finns flera goda exempel att både lära sig av och lyfta fram i debatten där privata utförarer visat på möjligheter inom både SFI och Komvux, men även mer nyskapande insatser för att tiden som nyanländ ska bli mer effektiv.

Sist men inte minst behövs politisk ryggrad för att ta tag i en skattereform. I stort sett alla partier i riksdagen har sagt att man är för en sådan. Måhända ingen kioskvältare i valsammanhang, men här finns ändå en signal att skicka om att på sikt minska beskattningen på arbete för både företag och individ för att ge tillväxten ytterligare en skjuts i rätt riktning.

Se där, ett antal väl inslagna nyvalsklappar till politiken. Låt oss hoppas vi får några tillbaka!