Sluta fokusera på tidsgränsen

Regeringens förslag om slopad tidsgräns är ingen bra idé – snarare tvärtom. Det visar bland annat Försäkringskassans senaste siffror. Men fokus borde inte ligga på tidsgränsen överhuvudtaget, utan på att snabbt sätta in rätt åtgärder för att stötta den sjuke och underlätta en återkomst till arbetsplatsen.

nyasjukpenningtalet

Införandet av den bortre tidsgränsen innebar att åtgärder sattes in och allt fler kom i arbete. Nu riskerar vi att ta ett steg tillbaka.

TCOs Åsa Forsell varnade i en blogg för en tickade budgetbomb om tidsgränsen försvinner. Hon nämner också att den bortre tidsgränsen har ett tydligt signalvärde. Jag håller med. Men problemet är inte bara borttagandet av tidsgränsen.

”Ett problem är till exempel de långa väntetiderna till specialistläkare eller operation. Då har såväl arbetsgivaren som den sjukskrivne små möjligheter att påverka situationen.”

Redan när den nya parlamentariska socialförsäkringsutredningen (www.psfu.se) tillsattes så menade vi på Almega att ett sätt att komma åt de ökade sjuktalen är att snabbt sätta in åtgärder vid sjukskrivningen för att underlätta återgången i arbete. Ett problem är till exempel de långa väntetiderna till specialistläkare eller operation. Då har såväl arbetsgivaren som den sjukskrivne små möjligheter att påverka situationen. Något som passiviserar båda parter i stället för att stimulera till snabb återgång.

Precis som när det gäller arbetslöshet så krävs snabba åtgärder, rätt åtgärder och kvalificerade aktörer i samverkan med den sjuke och med arbetsgivaren. Här finns det mycket utvecklingspotential, och många av Almegas medlemsföretag bidrar gärna med viktig kunskap.

Så kära regering – överväg en gång till vilken lösning som är den bästa för att förhindra att sjuktalen, och inte minst de långa sjukskrivningarna, rusar i höjden. TCO föreslår återinförande av tidbegränsad sjukskrivning. Men precis som att ett borttagande av tidsgränsen inte löser problemet så gör heller inte ett återinförande det. Vi föreslår istället att fokus flyttas till den faktiska frågan – hur vi ska kunna stötta både den sjuke och arbetsgivaren och lösa det verkliga problemet.