När man trampar på en öm tå…

Unionen undviker konsekvent att bemöta Almegas argument om att deltidspensionerna rent ekonomiskt är en dålig affär för en stor andel av deras medlemmar.

Det är ett bekant uttryck att trampa på någons ömma tå. Det är väl känt att den som blir trampad på sin ömma tå brukar skrika högt. Och just nu är det fackföreningen Unionen som ger till ett tjut.

Under den senaste veckan har jag skrivit om att den kollektiva tvingande avsättningen till delpension, som Unionens i senaste avtalsrörelsen fick på alla avtalsområden utom Almegas, är en usel affär för medlemmarna tjänar under 38 000 kronor i månaden.

Det som sattes oss på spåren var en artikel i Unionens tidning Kollega. I artikeln varnas Unionens medlemmar som tjänar under 38 000 kronor i månaden att löneväxla en lönehöjning mot en pensionsinbetalning. Förklaringen är att löneökningen räknas in i den lön som ligger till grund för allmän pension, sjukersättning och föräldrapenning minskar så att det på totalen blir en förlust.

Vi funderade och började sedan undra. Den tvångsvisa avsättning till delpension som Unionen drev igenom på en rad avtalsområden måste ju i så fall också vara en dålig affär. Lönehöjning växlas mot pensionsinbetalning. Många medlemmar i Unionen tjänar under 38 000 kronor.

Därför pratade vi omedelbart med ett antal pensionsexperter som genast bekräftade vår teori. Medan de avtal som däremot skrevs på Almegas avtalsområden med 0,5 procents högre lönehöjning och ingen avsättning till delpension var bättre för Unionens medlemmar.

Vi har nu publicerat två texter om hur delpensionen slår för Unionens medlemmar (”Deltidspensionen är en usel affär för Unionens medlemmar” och ”Deltidspension gjorde Unionens medlemmar till förlorare”) och de två svar vi fått från Unionen visar tydligt att det är en riktigt öm tå vi trampat på.

”Almega – representerar den arbetsgivarorganisation som står längst ut i periferin avseende synen på svenska modellen.” skriver Unionens förhandlingschef Niklas Hjert.

”Stefan Koskinen är den främste representanten för en arbetsmarknad där arbetsgivaren bestämmer allt och arbetstagaren står utan rättigheter.” skriver Philippe Fernström vid Unionen.

Båda undviker nogsamt att svara i sak eller att kommentera att Unionens överenskommelse faktiskt innebär att många medlemmar förlorar pengar. Det enda Niklas Hjert skriver i sakfrågan är att ”beräkningarna är komplexa”. Medan Philippe Fernström skriver så här om mitt resonemang:

”Eftersom hela grunden i hans resonemang bygger på att det skulle vara en individuell löneväxling är beräkningarna per automatik meningslösa.”

Svårt sa Bill, meningslöst sa Bull.

Närmare någon uträkning vad delpensionen faktiskt kostar Unionens medlemmar kommer de inte. Men av döma av det Niklas Hjert skriver så ska det finnas en uträkningar, om än komplexa. Kan inte Unionen publicera dessa? Även om Niklas Hjert kanske tror att vi på Almega inte kan ta till oss av komplexa beräkningar så kanske han har större tilltro till de egna medlemmarna. De borde få ta del av vilka beräkningar som legat till grund för den uppgörelsen som leder till lägre pension och lägre ersättningar från trygghetssystemen.

Istället för att visa för oss och sina egna medlemmar hur man räknat väljer Unionen att ifrågasätta i vilket syfte jag skrivit i frågan.

Och därför tål det att upprepas. Att Almega så tydligt och klart tagit ställning mot deltidspensionen handlar förstås inte i första hand om omsorg om Unionens medlemmar. Det är helt enkelt därför att det är ett dåligt förslag även för företagen. Det är dyrt och dåligt, stelbent och oflexibelt. Vi riskerar dessutom att få se fler företag som på grund av deltidspensionen väljer att stå utanför den svenska modellen med kollektivavtal.

Sedan kan man väl också tycka på ett personligt plan att kostnaden måste vara en intressant information även för Unionens medlemmar. Och tänker inte Unionens stå för den informationen så får väl vi göra det.

Men det är när tonläget är högt som man märker att det är en öm tå man trampat på.