Mer entreprenörskap – för bättre vård, skola och omsorg

Vill du att all vård, omsorg och skola ska se exakt likadan ut, utan att den tar hänsyn till vad du vill? Och tror du att vården skulle bli bättre eller sämre om man gav större utrymme till nya idéer och lösningar?

Idag finns det mer att välja på i välfärden. Till exempel inte bara vanliga förskolor, utan som hos Helianthus, där bussar som är ombyggda till rullande förskolor tar med barnen till platser de aldrig sett förut. Eller hos Hattstugan, där de äldre med demenssjukdom möts med förståelse och omtanke istället för med en massa mediciner. Ta ett företag som Diaverum, där den som har en njursjukdom erbjuds samma behandling som hemma om han eller hon åker på semester i annat land. De är entre-prenörer som gjort skillnad för patienter och boende. 

Välfärden borde vara anpassad efter dig, och det är olika entreprenörer som gör det möjligt. Det är lyhördheten, snabbheten och modet att pröva nya lösningar hos dessa entreprenörer som gör att de kan möta just dina behov.

Vi på Almega är övertygade om att välfärden blir bättre om man släpper in fler entreprenörer. De skapar vitalitet, och de skapar den mångfald som de flesta av oss vill ha.

Men att det då behövs en politik som gör det lättare för nya och bättre idéer att bli verklighet. Idag är det till exempel bara 40 procent av kommunerna i Sverige där du själv kan välja hemtjänst och i hela 192 kommuner saknas det alternativ till kommunernas egna äldreboenden. Där hålls välfärdens entreprenörer ute, och där dröjer nödvändiga förbättringar.

Inför valet 2014 är Almegas förslag:

  • Släpp in godkända entreprenörer som kan garantera god kvalité på alla områden inom välfärden och i alla regioner i Sverige. Detta görs bäst genom du som medborgare själv får välja vem som ska leverera just dina välfärdstjänster. Och att det finns frihet för entreprenörer att etablera sig i välfärdens branscher.
  • Säkerställ god kvalitet genom kontroll och uppföljning.
  • Utbilda i entreprenörskap på vårdutbildningar, lärarutbildning och läkarlinjen.
  • Ge utbildning i entreprenörskap till de anställa inom vård, skola om omsorg. Och ge möjlighet för de anställda inom kommuner och landsting att knoppa av verksamheter och driva dem i egen regi.