Kommuner kan lära sig av företagen att köpa in

I ett stort företag handlar det om att hitta de mest optimala lösningarna för att minimera kostnaderna. Lars Lindberg, logistikchef på Ericssons inköpsavdelning menar att samma sak borde gälla kommunerna: – Eftersom det är skattepengar det handlar om är det oerhört viktigt att saker köps in till så bra pris som möjligt.

Flödesekonomin i ett företag blir allt viktigare. Många är produktionsstegen innan pengar, varor eller information går från tillverkaren till den slutliga kunden.

Begreppet kallas SCM, supply chain management. Ericsson Distribution Logistics använder ett avancerat logistikverktyg för att förbättra, optimera och simulera sina globala supplykedjor.

– Vi jobbar hela tiden med att förfina kedjorna. Vi strävar efter att hitta de mest optimala lösningarna för att minimera logistikkostnaderna. Jobbar man inte med det aktivt så kan kostnaderna bli högre än vad de är för själva tillverkningskostnaden för produkten, säger Lars Lindberg, logistikchef på Ericssons inköpsavdelning.

Som stort företag med tillverkning och leverantörer över hela världen ställs det höga krav på en fungerande logistik.

– Vissa produkter kommer till våra tillverkande enheter från externa parter. I andra fall tillverkas produkter på en fabrik i ett land och sammansätts i ett andra land. Men det vi främst fokuserar på är logistiken från våra tillverkande enheter och ut till kund. Där sker logistiken i olika etapper, berättar Lars Lindberg.

När Lars Lindberg får frågan om även kommuner kan dra nytta av SCM, kommer svaret snabbt:
– Ja, definitivt!

– Idag finns det väldigt bra verktyg där man kan simulera fram de mest optimala lösningarna: ”Var ska vi tillverka? Vart ska slutprodukten? Vilken miljöpåverkan har flödet? Vill vi kostnadsoptimera?” Flera av de stora bolagen vi köper upp av har de här simuleringsverktygen.

Som kommun kan man exempelvis fråga DHL om de med sina simuleringsverktyg kan hjälpa till att optimera en supplykedja på bästa sätt.

– Det skulle jag definitivt utnyttja som kommun! De stora bolagen kan optimera sina lager – och ibland är det värt att betala lite mer än att man gör det själv. Logistik är och kommer att förbli en av de viktigaste delarna i samhället.

– Dessutom har kommuner ofta en tydlig miljöprofil. I Stockholm och Göteborg experimenterar man med rena ellastbilar på nätterna för att kunna transportera på ett smidigare sätt. Det gör att trafiken blir smartare.

ENLIGT LARS LINDBERG är en förutseende beställare en dygd i upphandlingsprocessen.

– Ett företag vill kunna planera med god framförhållning, och av den anledningen är det bra att känna till när en upphandling kommer att ske. Dels för att veta att det är dags att vika tid för det, dels för att kunna lägga upp en plan för om man får upphandlingen – eller inte.

Att som kommun våga upphandla med stora organisationer behöver inte innebära att man utesluter mindre företag – eftersom de i sin tur ofta använder sig av lokala underleverantörer.

– Våga fråga! uppmanar Lars Lindberg.

– De större logistikföretagen har gått från mer bilhandlarraljerande till seriösa, slimmade organisationer. Det har skett ett generationsskifte.
Enligt Lars Lindberg är det också viktigt att kommunerna jobbar med sina processer.

– I många kommuner finns det inga mallar, inga verktyg, ingenting… Genom att gå samman med flera kommuner kommer man upp i volym och kan förhandla om bättre priser. Det gäller alla stora avtal.

Man ska inte underskatta inköpsfunktionen?

– Nej, den måste få högre status i en kommun! Att köpa in saker till bästa möjliga pris borde ha högsta relevans – det är ju skattepengar det handlar om.

Lars Lindbergs bästa tips

  • Ställ följande frågor inför en upphandling: ”Var ska vi tillverka? Vart ska slutprodukten? Vilken miljöpåverkan har flödet? Vill vi kostnadsoptimera?”
  • Var förutseende! En förutseende beställare är en dygd i upphandlingsprocessen. Företag behöver god framförhållning, därför är det bra att veta när en upphandling ska ske.
  • Vid större upphandlingar – gå samman med flera kommuner! Då kommer ni upp i volym och kan förhandla om bättre priser. Det gäller alla stora avtal.