Deltidspension gjorde Unionens medlemmar till förlorare

Deltidspensionen, som av Unionen beskrivits som en reform som skulle göra det möjligt att i arbetslivets slutskede går ner i tid, kommer att kosta Unionens medlemmar i form av sämre trygghet genom lägre pension, föräldrapenning och sjukersättning.

Sanningen är att förslaget till deltidspension var ett illa förberett och ogenomtänkt förslag som forcerades fram i avtalsrörelsen 2013. Unionens ledning slog dövörat till och vägrade att lyssna till den kritik som fanns. Unionens mål var att alla motparter skulle anta systemet. Det vara Almega som lyckades stå emot.

Pensioner är som alla som studerat det vet något som ofta är komplicerat. Därför borde en noggrann analys gjorts innan delpensionsavsättningen skrevs in i många avtal. Men det gjordes aldrig någon grundlig analys. Därför är det är hög tid att faktiskt göra en analys av det deltidspensionssystem som slängdes in den senaste avtalsrörelsen.

I Unionens tidning Kollega finns en mycket upplysande att artikel om att löneväxling är en riktigt dålig idé för den som tjänar under 38 000 kronor i månaden.

”De av Unionens medlemmar som tjänar under 38 000 i månaden, vilket torde vara en stor majoritet, förlorar inkomst som skulle ha legat till grund för sjukpenning, tillfällig föräldrapenning, föräldrapenning och den statliga ålderspensionen.”

Löneväxling innebär att du istället för lön till exempel får en pensionsinbetalning av din arbetsgivare. Poängen är att arbetsgivaren skjuter till skillnaden mellan arbetsgivaravgifter och löneskatt som då istället kan avsättas till pension. Du kan alltså löneväxla en bruttolönehöjning på 1 000 kronor mot en pensionsavsättning på cirka 1 060 kronor. För arbetsgivaren blir det ingen extra kostnad.

Det som så klokt påpekas i Kollega är att när du avstår lön så minskar också din inkomst som är grunden för din pension och vad du får från olika delar av socialförsäkringssystemet. Tjänar du under cirka 38 000 blir det en dålig affär. Sjukpenning, tillfällig föräldrapenning, föräldrapenning och den statliga ålderspensionen blir lägre. Resultatet är att det kostar mer än det smakar.

När Unionen i kollektivavtalsrörelsen 2013 träffade överenskommelser om kollektiva tvångsavsättningar till deltidspension, så byttes 0,5 procent i lönavstående mot 0,5 procent (0,2 procent för 2014 och 0,3 procent för 2015) i pensionsinbetalning. Skulle det varit fråga om individuell löneväxling hade ett avstående av 0,5 procent i lönehöjning varit konstandsneutralt för arbetsgivaren om det bytts mot en pensionsinbetalning på cirka 0,53 procent eftersom arbetsgivaren annars tjänat på bytet.

Unionens medlemmar tvingades alltså avstå 0,5 procent i lönehöjning för en pensionsinbetalning på 0,5 procent, som vid en individuell löneväxling troligen blivit något högre. De av Unionens medlemmar som dessutom tjänar under 38 000 i månaden, vilket torde vara en stor majoritet, förlorar dessutom inkomst som skulle ha legat till grund för sjukpenning, tillfällig föräldrapenning, föräldrapenning och den statliga ålderspensionen.

Den kollektiva tvångsavsättningen till deltidspension var inte bara en usel affär för medlemmarna. Det var en riktigt urusel affär. Tilläggas bör väl att det är bara på Unionens avtalsområden med Almegas där det blir lönehöjning istället för en dålig pensionsavsättning.

Jag tror nu inte att Unionens ledning lurade sina medlemmar i avtalsrörelsen. Jag tror att det handlade om ren och skär okunskap. Jag vet dock inte vilket som är värst ur medlemmarnas perspektiv.

Att Almega så tydligt och klart tagit ställning mot deltidspensionen handlar förstås inte i första hand om någon omsorg om Unionens medlemmar. Det är också ett dåligt förslag för företagen. Det är dyrt och dåligt. Stelbent och oflexibelt. Vi riskerar att få se många fler företag som på grund av deltidspensionen väljer att stå utanför den svenska modellen med kollektivavtal.

Det är dags för en Unionens ledning att föra en öppen, konstruktiv och faktabaserad diskussion om deltidspensionen. För det kan väl inte vara så att Unionens ledning planerar att föra medlemmarna bakom ljuset och gå till konflikt på ett krav som innebär att medlemmarna förlorar pengar?