Arbetsmarknaden nyckel till kunskapsdriven tillväxt

Ny rapport visar att kompetensutveckling, matchning och rörlighet på arbetsmarknaden är ett måste för en kunskapsdriven tillväxt.

Har idag haft förmånen kommentera en mycket intressant rapport från Entreprenörskapsforum: En fungerande arbetsmarknad – nyckel till innovation och kunskapsdriven tillväxt.En fungerande arbetsmarknad – nyckel till innovation och kunskapsdriven tillväxt | Entreprenörskapsforum

I rapporten betonas vikten av en fungerande kompetensutveckling. Matchningen måste förbättras. Incitamenten för att söka utbildningar som efterfrågas på marknaden måste öka. Utbildningspremien, bland annat lönen, måste öka för dem som skaffar sig ”efterfrågade utbildningar”. Lönespridningen måste öka. Överväg terminsavgifter men möjliggör samtidigt avdrag för utbildningskostnader.

Vidare så betonas också vikten av ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Ökad rörlighet driver bland annat innovationer och tillväxt. I detta avseende är våra rigida arbetsrättsregler ett problem. Vi behöver modernisera arbetsrätten. Dagens arbetsrätt skapar för mycket inlåsning. Regleringar som påverkar bostadsmarknaden i form av till exempel hyresregleringar och dåligt fungerande infrastruktur är tillväxthämmande.