Arbetskrafts­invandring leder inte till dumpade löner

Bra att myten om att arbetskraftsinvandring används för att dumpa löner ifrågasätts allt mer. Det är dock viktigt att särskilja den frågan från behovet av en mer inkluderande lönebildning för att förbättra integrationen och hjälpa utsatta grupper – exempelvis nyanlända asylsökande – att snabbt hitta en sysselsättning.

I den just nu pågående integration- och migrationsdebatten hävdas ibland att migration skulle bidra till ökad konkurrens om jobben, vilket i sin tur skulle pressa fram mer modesta löneökningar än vad som annars hade varit fallet. Tidningen Arbetet konstaterar dock att migration inte leder till kraftigt dumpade löner.

En svensk studie av Mattias Engdahl och Olof Åslund publicerades hos IFAU förra året.Arbetsmarknadseffekter av öppna gränser | IFAU Studien analyserar arbetsmarknadseffekterna efter EU-utvidgningen 2004. Resultaten visar att lönerna i södra Sverige med direkta färjelinjer till Baltikum och Polen endast minskade med cirka en procent åren efter utvidgningen.

Samtidigt är det angeläget att separera invandring av arbetsmarknadsskäl från asylinvandring. Parallellt med en efterfrågestyrd arbetskraftsinvandring har Sverige idag den högsta asylinvandringen någonsin. Bland nyanlända har cirka 59 procent av dem som omfattas av etableringsinsatser endast en förgymnasial utbildning. För den målgruppen är det samtidigt angeläget att lönebildningen blir mer inkluderande, vilket Almega skrivit en rapport om tidigare i år.Vägar till en inkluderande arbetsmarknad | Almega

Det här är ingen svartvit fråga, viktiga frågeställningar är ju sällan det. Vi behöver arbetskraft från andra länder för att klara vår välfärd men även spetskompetens för att säkra tjänsteföretagens fortlevnad och fortsatt utveckling. Lönebildning är ett instrument för att hantera dessa utmaningar, ett liberalare regelverk kring migration och ett konkurrensutsatt Arbetsförmedlingen är andra evidensbaserade metoder att ta till. Bara så kan Sverige stå rustat för framtidens utmaningar.