Uppgörelsen försvårar redan nu för medlemmarna

Hoten om vinstbegränsningar för medlemmarna i Vårdföretagarna har funnits under hela valrörelsen – i och med den vinstuppgörelse som regeringen nu gjort med Vänsterpartiet riskerar välfärdens utveckling att helt stanna av. Det berättar Vårdföretagarnas näringspolitiska chef Håkan Tenelius.

Bara några dagar efter regeringsbildningen kallade Stefan Löfven till presskonferens tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet och meddelade att man kommit överens om en uppgörelse kring vinstfrågan. I korthet går överenskommelsen ut på att vinst ska återinvesteras i verksamheterna och att företag inom välfärdssektorn inte får ha som uttalat mål att dela ut vinst till ägarna. Även den fria etableringsrätten ska bort och kommunerna ska kunna neka företag att starta hemtjänstföretag, vårdcentraler och friskolor.

Hos Vårdföretagarna har telefon och mejl gått varma – oron bland medlemmarna är stor.

– Vi får hela tiden konkreta exempel på hur uppgörelsen redan nu försvårar för företagen. Banker som inte kan ge lånelöften, hyresvärdar som kräver orimliga förskottshyror för att de inser att företagens villkor kan försämras, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

Men än värre är den oro som kanske inte når offentligheten, men som på sikt riskerar att stagnera utvecklingen av den svenska välfärden.

– Jag tänker på de reaktioner som INTE når just oss – medarbetare i offentlig sektor med idéer som de nu inte förverkligar eftersom de inte vågar eller kan starta företag, och utländska aktörer med nya vårdmetoder som nu väljer bort Sverige. Detta gör att välfärdens utveckling stannar av. Vi drabbas alla.

Frågorna läggs i en utredning med deadline i mars 2016 varpå en proposition troligtvis kommer. Frågan är hur stor risken är att alla förslag blir verklighet. 

– Värsta tänkbara är inte bara att utredningens förslag genomförs, utan att regeringen tillsammans med Vänsterpartiet fortsätter på den inslagna vägen och reglerar även andra branscher som säljer varor och tjänster till offentlig sektor. Tankevurpan att vinstutdelning är samma sak som att skattepengar går till fel saker kan förstås tillämpas även på städning, skolmåltider, vägbyggen och IT-lösning, säger Håkan Tenelius upprört.

Vi har ju en svag regering och det här är ju en fråga som kommer att behöva baxas igenom i riksdagen. Hur påverkar det utslaget tror du?
– Det bästa vore om den majoritet som faktiskt finns i riksdagen mot en vinstreglering – det är ju egentligen bara V och MP som vill detta – lägger uppgörelsen i pappersåtervinningen. Istället ingår de en blocköverskidande uppgörelse om långsiktiga villkor för branschen som bygger på kvalitetsjämförelser och valfrihet. Då skulle jag kunna andas ut.

Under tiden – hur arbetar ni vidare?
– Vi och våra medlemsföretag pratar mycket med partierna och enskilda riksdagspolitiker, det är ju trots allt riksdagen som avgör detta, inte regeringen och V. Vi driver också vårt upprop ”Vi gör skillnad” vidare där vi visar upp den mångfald vårdföretagen bidrar med och vad det är vi riskerar att förlora med en reglering. Det finns fortfarande alla möjligheter att påverka både politiker och allmänhet genom att visa dem att just deras vårdcentral eller hemtjänst ligger i riskzonen om de här förslagen blir verklighet.